logo

Astma: antibiotikabehandling

Bronkial astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som inte kan botas helt. I sin kurs särskilja scenen för förvärring och eftergift. Sjukdomen ska behandlas även i avsaknad av symtom.

I de flesta fall förvärras astma när olika infektionsmedel kommer in i kroppen. Samtidigt utvecklas bronkit med alla medföljande symtom.

Indikationer och kontraindikationer

Vid förvärring av sjukdomen mot bakgrund av förkylningar, i de flesta fall rådgör läkare behandling med antibiotika. Många är intresserade av när det är möjligt, och när det är omöjligt att använda dessa läkemedel och vilket antibiotikum är det mest effektiva antibiotikumet för bronkial astma? Vi kommer att förstå denna fråga mer detaljerat.

Frågan om antibiotika kommer att hjälpa till med astma är ganska kontroversiellt. Experter har fortfarande inte fått ett bestämt svar på det. Icke desto mindre, under förvärring av astma, ordinerar läkare massivt antibakteriella medel till sina patienter. Detta är en logisk förklaring. Eftersom astma är en trög sjukdom som försvagar immunsystemet är det ännu svårare att tolerera när en infektion sammanfogas.

Vid astmaexacerbation bör typen av infektionsmedel som orsakade inflammationen bestämmas så exakt som möjligt. I vissa fall är det en skrämmande uppgift, eftersom det inte finns några tester som med en hundra procent garanti kan bekräfta närvaron av denna eller den här mikroorganismen i kroppen.

Det finns bevis för att nästan alltid en inflammatorisk reaktion uppstår som ett resultat av respiratoriska virus, hemofilusbaciller eller pneumokocker som kommer in i luftvägarna. Det är inte ovanligt att kombinera infektion, till exempel ett virus med mykoplasma.

Behandling med antibakteriella medel är endast relevant om det finns infektionsmedel på slemhinnan i luftvägarna. I alla andra fall kan användningen av sådana droger förstärka situationen och förvärra patientens tillstånd. För att bekräfta en smittsam skada bedrivs en del undersökningar. Till dem hör till:

 • slutföra blodtal
 • sputum test;
 • smärta slemhinnan i halsen.

De första tecknen på förvärring av astma är:

 • temperaturökning
 • hosta;
 • kvävning;
 • Sputumurladdning gulaktig eller grönaktig;
 • generell svaghet
 • obehag eller smärta i bröstet.

Om dessa symptom uppträder bör astmatiker omedelbart kontakta en läkare, eftersom självbehandling kan leda till komplikationer.

Antibiotika som föreskrivs för astma bör inte tillhöra penicillingruppen. Detta är namnet på hela gruppen av antimikrobiella medel skapade för utrotning av olika typer av infektion.

Men hos astmatiker kan sådana droger endast förvärra symtomen. Detta beror på den höga sannolikheten för allergiska reaktioner. Därför är det bättre att ersätta penicilliner med andra antimikrobiella läkemedel.

De mest effektiva drogerna

Följande grupper av antibiotika används för att behandla astma:

Alla dessa läkemedel kan tas oralt. Detta är särskilt viktigt hos barn. Det är mycket lättare för ett barn att ta ett piller än att ge en injektion. Vi bör dock inte glömma att kostnaden för dessa droger i tabletter är ganska hög.

Det mest populära cefalosporinet är cephalexin. Den kan användas vid vilken ålder som helst. Den enda relativa kontraindikationen är graviditet och amning. Under dessa perioder, innan du tar drogen, behöver du rådgöra med din läkare, som ska utvärdera alla risker för barnet. Astmatiker ordineras ofta 1 tablett av läkemedlet 3 gånger om dagen i 7 dagar. Läkemedlet tolereras väl. Ibland efter att ha tagit det, kan illamående, kräkningar, yrsel uppstå. I de sällsynta fallen förekommer hudutslag på huden.

Dessutom hör Cefepime och Cefotaxime till de populära cefalosporinerna. De används för att behandla bakterieinfektioner vid vilken ålder som helst. Användningen är emellertid föredragen hos vuxna, eftersom sådana läkemedel är tillgängliga i pulver, från vilka en lösning görs för intravenös eller intramuskulär administrering. Behandlingstiden bör inte överstiga 7 dagar.

Till fluorokinoloner hör till:

Ofloxacin dödar gram-negativa mikrober. Finns i form av tabletter för oral administrering. Varaktigheten av behandlingen beror på svårighetsgraden av symtom och är 3-8 dagar. Om det inte finns någon positiv dynamik under veckan bör du konsultera en läkare.

Pefloxacin är ett syntetiskt antimikrobiellt läkemedel. Det verkar på DNA och RNA i en bakteriecell. Förstör gramnegativa mikroorganismer som befinner sig i tillväxtstadiet. Inverkar inte på bakterier som kan existera i en miljö utan syre, såväl som gram-positiva mikrober. Läkemedlet är inte ordinerat under dräktighet och vid amning.

Lomefloxacin är ett annat läkemedel som förstör en bakteriell infektion genom att påverka dess DNA. En egenskap hos verktyget är dess värdelöshet i närvaro av mykoplasma i kroppen. Varaktigheten av behandlingen är 5-7 dagar. Biverkningar inkluderar:

Makrolider - namnet på en annan grupp antibiotika som används vid astmatiker. Ett av de mest populära makrolid-antibakteriella medlen är azitromycin.

Drogen dödar både gram-positiva och gram-negativa bakterier. Läkemedlet ska inte tas vid överkänslighet mot makrolider, såväl som vid svåra kroniska lever- och njursjukdomar.

Antibakteriella medel för bronkialastma är oumbärliga läkemedel vid en bakteriell infektion. För behandling av sjukdom gäller olika grupper av antibiotika. Men innan du tar ett av dessa verktyg bör du rådgöra med din läkare.

Varför amoxicillin är kontraindicerat i bronkial astma

Amoxicillin: bruksanvisningar

struktur

Farmakologisk aktivitet

farmakokinetik

Indikationer för användning

Kontra

Dosering och administrering

Läkemedlet tas oralt. Vuxna och barn över 10 år (väger över 40 kg) ska ordineras 0,5 g (2 kapslar) 3 gånger om dagen; Vid allvarlig infektion ökas dosen till 1,0 g (4 kapslar) 3 gånger om dagen. Den maximala dagliga dosen är 6 g (24 kapslar).

För behandling av akut otitmedium utse 0,5 g (2 kapslar) 3 gånger om dagen.

Barn i åldern 5 till 10 år (med en kroppsvikt på 20 till 40) ordineras 0,25 g (1 kapsel) 3 gånger om dagen.

Behandlingsförloppet är 5-12 dagar (för streptokockinfektioner - minst 10 dagar).

Patienter med kreatininclearance under 10 ml per minut minskar dosen av läkemedlet med 15-50%, med anuri bör dosen inte överstiga 2 g per dag.

För behandling av okomplicerad gonorré administreras 3,0 g en gång (helst i kombination med 1,0 g probenecid).

För förebyggande av endokardit föreskrevs 3,0 g en gång i 1 timme före operationen och 1,5 g efter 6-8 timmar.

För behandling och förebyggande av miltbrand hos vuxna och barn som väger mer än 20 kg, föreskrivs 0,5 g (2 kapslar) var 8: e timme i 2 månader.

Biverkningar

Allergiska reaktioner: möjlig urtikaria, hudrushning, erytematös utslag, angioödem, rinit, konjunktivit sällan - feber, artralgi, eosinofili, exfoliativ dermatit, exudativ erytem multiforme (inklusive Stevens-Johnsons syndrom); reaktioner som liknar serumsjukdom i sällsynta fall - anafylaktisk chock.

På matsmältningssidan: förändring i smak, illamående, kräkningar, stomatit, glossit, dysbakteri, diarré, smärta i anusen, sällan - pseudomembran enterocolit.

På lever- och gallvägarna: En måttlig ökning av aktiviteten av "lever" transaminaser, sällan - hepatit och kolestatisk gulsot.

På den del av nervsystemet (med långvarig användning i höga doser): agitation, ångest, sömnlöshet, ataxi, förvirring, beteendeförändring, depression, perifer neuropati, huvudvärk, yrsel, konvulsioner.

Laboratorieändringar: leukopeni, neutropeni, trombocytopenisk purpura, övergående anemi.

Andra effekter: andfåddhet, takykardi, interstitial nefrit, smärta i lederna, oral och vaginal candidiasis, superinfektion (särskilt hos patienter med kroniska sjukdomar eller låg kroppsresistens).

överdos

Symtom: illamående, kräkningar, diarré, störning av vatten och elektrolytbalans.

Behandling: gastric lavage, utnämning av aktivt kol, saltlösningsmedel, korrigering av vatten och elektrolytbalans, hemodialys.

Interaktion med andra droger

Minskar effektiviteten av östrogenhaltiga orala preventivmedel, läkemedel, som metaboliseras av vilken para-aminobensoesyra bildas, etinylestradiol - risken för att utveckla "genombrott" -blödning. Minskar clearance och ökar toxiciteten hos metotrexat. Stärker digoxinabsorptionen. Ökar effektiviteten av indirekta antikoagulanter (undertryckande av tarmmikrofloran, reducerar syntesen av K-vitamin och protrombinindexet). Övervakning av protrombintid bör utföras med samtidig utnämning med antikoagulantia.

Antacida, glukosamin, laxermedel sakta ner och minska, och askorbinsyra ökar absorptionen. Utsöndring sänks av probenecid, allopurinol, sulfinpyrazon, acetylsalicylsyra, indometacin, oxifenbutazon, fenylbutazon och andra läkemedel som undertrycker tubulär utsöndring.

Antibakteriell aktivitet minskar vid samtidig användning med bakteriostatiska kemoterapeutiska medel, ökar - i kombination med aminoglykosider och metronidazol. Det finns fullständigt korsresistens av ampicillin och amoxicillin.

Applikationsfunktioner

Behandlingen måste fortsätta i ytterligare 48-72 timmar efter försvinnandet av kliniska tecken på sjukdomen.

Vid samtidig användning av östrogenhaltiga orala preventivmedel och amoxicillin, om möjligt, använd ytterligare preventivmedel.

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion kan en dosminskning krävas.

Funktioner av användningen av läkemedlet i barnpraxis:

Kontraindicerat hos barn under 6 år (för denna dosform)

Funktioner av användningen av läkemedlet i geriatrisk praxis:

Dosjustering hos äldre patienter är inte nödvändig. Äldre patienter är dock mer benägna att få nedsatt njurfunktion, så att man bör ta hand om att välja dosen och övervaka nyrefunktionen på grund av den potentiella risken för toxiska reaktioner.

Använd under graviditet och amning. Data om eventuella embryotoxiska, teratogena eller mutagena effekter av amoxicillin när de tas under graviditeten är inte tillgängliga idag. När graviditet används av hälsoskäl, med beaktande av den förväntade effekten för moderen och den potentiella risken för fostret. Amoxicillin är kontraindicerat under amning (amning bör avbrytas under behandling). Amoxicillin tränger in i bröstmjölk, vilket kan leda till utveckling av sensibiliseringsfenomen hos ett barn.

Säkerhetsåtgärder

Under långvarig behandling är det nödvändigt att övervaka tillståndet hos de blodbildande organen, lever och njurar.

Utvecklingen av superinfektion är möjlig på grund av tillväxten av mikroflora okänslig för den, vilket kräver en motsvarande förändring av antibakteriell terapi.

När det föreskrivs för patienter med sepsis är en bakteriolysreaktion (Jarish-Herxheimer-reaktionen) möjlig (sällan).

Patienter med gonorré behöver utföra serologiska tester för syfilis vid tidpunkten för diagnosen. Hos patienter som får amoxicillin ska en efterföljande serologisk kontroll för syfilis utföras efter 3 månader.

Var försiktig med patienter som är benägen för allergiska reaktioner.

Påverkan på förmågan att köra bilar och andra potentiellt

farlig maskin. Att använda läkemedlet med försiktighet till personer som tar långvarig amoxicillin i höga doser.

Behandling av cystit med amoxicillin

Amoxicillin är en komplex läkemedel. Aktivitetsspektrumet för läkemedlet är väldigt brett. Det handlar inte bara om akuta men även kroniska sjukdomar i genitourinary system. Blåsans inflammation anses vara en av dessa sjukdomar. Det är dock bättre att ta detta läkemedel under överinseende av en erfaren läkare.

Funktioner av drogen

Amoxicillin är inte rädd för effekterna av magsaft. Denna egenskap av drogen säkerställer dess fullständiga smältbarhet av kroppen. Därför är det nödvändigt att utöva stor försiktighet vid beräkning av dosen av läkemedlet. Drogen kan dock förstöras på grund av ett enzym - penicillinas. Det produceras av ett antal bakterier för att skydda sina egna membran från verkan av förfallna antibakteriella komponenter.

Drogen, när den tas in, börjar i sin tur aktivt producera sin egen substans som kallas transpeptidas. Med hjälp av dess verkan i cellerna av bakterier som orsakar blåsor, är den cellulära strukturen störd. På grund av detta kommer bakterierna att sluta växa och multiplicera. Men samtidigt finns det en nackdel: förstörelsen av patogena celler ger en stor mängd toxiner. Därför kan patientens tillstånd försämras avsevärt och det kan fortsätta under hela dagen.

Fördelen med drogen är dess komplexitet, tack vare vilken du kan bli av med många typer av vanliga frimärken och följaktligen från infektiös cystitis.

I forskningsprocessen avslöjades att läkemedlet har en negativ effekt på många former av aeroba bakterier, nämligen:

 • alla sorter av stafylokocker (endast de grupper som inte kan skydda sig med penicillinas);
 • alla typer av streptokocker;
 • shigella;
 • salmonella;
 • Klebsiella.

En annan egenskap hos Amoxicillin är dess brist på förhållande mellan läkemedlets komponenter och de produkter som konsumeras av patienten. Därför kan läkemedlet tas när som helst på dagen: före måltid eller efter. På grund av den här egenskapen tränger komponenterna i drogen utan problem in i blodet och sprider sig genom kroppen.

Amoxicillin börjar redan utöva sin effekt 2 timmar efter intag. Dessutom beror det inte på den valda formen av läkemedlet. Läkemedlet är tillgängligt i suspension, tabletter och kapslar.

Den första formen är smakad och har en fruktig smak. Suspensioner används därför främst hos barn med blåsan.

Efter 5 timmar i kroppen tränger läkemedlet vävnadsstrukturer. Samtidigt kan läkemedlet komma till det urogenitala systemet, och följaktligen till centrum av sjukdomen. Den maximala koncentrationen av en antibakteriell substans kan effektivt förstöra bakteriemiljön. Efter att ha utfört sin omedelbara funktion elimineras läkemedlet genom njurarna och leveren, nästan oförändrad.

Hur väljer man den optimala dosen?

För att förhindra biverkningar måste du strikt övervaka daglig dos Amoxicillin. Om cystit har en akut kurs måste vuxna ta det 500g 3 gånger om dagen. Det är önskvärt att dela intervallet mellan att ta medicinen lika. Hela behandlingstiden kan vara i genomsnitt cirka en vecka. Även om doktorn kan förlänga det upp till 10 dagar.

Om infektiös cystit är orsakad av akut gonorré, kommer den dagliga dosen att vara perfekt. Patienten måste ta 6 tabletter av läkemedlet en gång. I det fall då blåsans inflammation uppstod på grund av ett antal andra gynekologiska sjukdomar, reduceras dosen signifikant till 3 tabletter (500 g vardera) 3 gånger om dagen. Kapslar kan också användas för behandling, ett sådant beslut bör först diskuteras med en kvalificerad urolog.

När det gäller barnblåsan, måste du bestämma dosen av läkemedlet enligt ett annat schema, än en vuxen. Eftersom Amoxicillin anses vara ett starkt antibiotikum, glöm inte om föregående samråd med en barnläkare. Läkemedlet är bäst i form av en suspension. Denna rekommendation bygger inte bara på läkemedlets behagliga smak, men också på dess effektivitet. Suspensionen innehåller speciellt utvecklade granuler, som absorberas perfekt av barnens kropp.

I regel utarbetas läkemedelslösningen under hela behandlingsperioden. För att göra detta behöver du bara tillsätta vatten till granulerna till en viss nivå och skaka det resulterande innehållet i flaskan kraftigt. Lösningens hållbarhet varar inte längre än 12 dagar. Mängden som tas kan styras av en speciell dispenser som följer med flaskan. Håll lösningen bättre på en sval plats, och före användning ska läkemedlet skakas igen.

Detta läkemedel kan tas även till nyfödda, så från ett år till två Amoxicillin kan barnblåsan behandlas med en dos av 20 mg. Suspension för varje kilo barnets vikt. Därefter uppdelas den resulterande mängden i 4 doser per dag. Från 2 till 6 år ska ett barn beredas med 2,5 ml suspension, vilket bör tas 3 gånger per dag. Upp till 12 år ges en liten patient en sked av suspension i en mängd av 250 ml.2 gånger om dagen, och intervallet mellan doserna ska vara minst 8 timmar.

Vad är kontraindikationerna?

Amoxicillin - ett antibiotikum som hör till penicillinserien. Det mesta av detta läkemedel är utformat för att hantera E. coli. När allt kommer omkring är denna bakterie en utbredd orsak till blåsans inflammation. Dock kan denna aktivitet av läkemedlet orsaka allergiska reaktioner. Till exempel är detta läkemedel kontraindicerat för dem som inte kan tolerera penicillin.

För gravida kvinnor är användningen av denna medicin också oönskad, men om det är absolut nödvändigt kan den användas, men endast under strikt medicinsk övervakning. Vid behandling av cystit under amning är antibiotikumet helt olämpligt på grund av den stora risken att skada barnet. I det här fallet (och om det finns andra kontraindikationer) måste du vända sig till de minst farliga analogerna av drogen. De kan vara: Flemoxin, Ampioks, Ampicillin.

Det är inte nödvändigt att behandla cystit med Amoxicillin, om nyre- eller leverinsufficiens läggs till utvecklingssjukdom. Drogen är också oförenlig med många droger. Läkemedlet har ökat samspelet med någon alkohol. Denna egenskap hotar patienten med olika sjukdomar i lever och njurar.

För att göra det omöjligt att ta Amoxicillin kan överkänslighet mot vissa av dess komponenter: karbapenem eller cefalosporiner. Experimentera inte med medicinering och bronkial astma. Förekomsten av infektiös mononukleos, lymfocytisk leukemi och allergisk diatese utesluter eventuella möjligheter att ta det beskrivna läkemedlet. Kontraindikationer av detta slag tillåter inte läkemedlet att förvärva status som ett universellt läkemedel.

Vilka biverkningar kan man förvänta sig?

Trots effektiviteten och positiv återkoppling från både läkare och konsumenter har Amoxicillin ett antal biverkningar och inte små. Konsumenterna klagar ofta på utseendet av urticaria under mottagningen. I detta fall måste urologen välja ett annat läkemedel för effektiv behandling av blåsor.

Vissa föräldrar föredrar att använda när ett barn har blåsor, bara Amoxicillin. Skälen till detta beslut är bara två: frånvaron av biverkningar i form av diarré, liksom det låga priset. Även om barnets kropps (och vuxna) reaktion är rent individuell, så kan detta läkemedel inte vara lämpligt för alla. Om emellertid diarré uppträder, måste kaolin eller annat attapulgitinnehållande antidiarrhealmedel förbrukas. Förutom denna grupp av läkemedel kan du inte ta andra droger mot diarré, för att inte sänka tarmmotiliteten.

Men de biverkningar som anges ovan är bara en liten del av det som kan uppstå när Amoxicillin används. Sömnlöshet, feber, dysbios, illamående, depression, yrsel, anemi och takykardi kan börja. Det finns också möjlighet till superinfektion, vilket främst uppträder hos personer med olika kroniska sjukdomar. I vissa fall finns det också stomatit. Förändringar i patientens beteende kan förekomma i form av förvirring och ångest.

Även om det finns många biverkningar som listas här, beror den slutliga situationen här på organismen själv och på rätt doserad dosering. Detta är särskilt svårt när det finns flera diagnoser som ligger inom detta läkemedels intervall. Det rekommenderas inte att sluta ta medicinen utan någon speciell anledning under perioden från 48 till 72 timmar. Under alla omständigheter bör behandlingen med detta läkemedel hållas på förhand med den behandlande läkaren av alla okända förändringar i kroppen.

Antibiotika för bronkial astma

Bronkial astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som inte kan botas helt. I denna patologi kan det finnas steg av eftergift och förvärring, men en person måste genomgå en viss behandling även om det inte finns några symtom. Oftast förvärras astma när olika bakterier och virus tränger in i kroppen, i vilket fall obstruktiv bronkit utvecklas, med alla följder. Antibiotika för bronkial astma ordineras med stor omsorg.

Indikationer för utnämning av antibiotika

Om bronkial astma är komplicerad av andningssjukdomar rekommenderar läkare användningen av antibakteriella läkemedel. Men i händelse av bronkial astma är det lämpligt att ta reda på vilken patogen som har lett till förvärringen av sjukdomen. Oftast är detta en omöjlig uppgift, så läkare föreskriver ett bredspektrum antibakteriellt läkemedel.

För att identifiera vad som orsakade sjukdomens förvärring kan en klinisk analys av blod, ett prov av sputum och halspinnen förskrivas.

Behandling med antibiotika indikeras bara när bakteriens natur hos sjukdomen, om exacerbationen orsakas av virus, allergener eller svampar, kommer det att vara helt värdelöst att ta antibiotika.

Antibakteriella läkemedel för bronkial astma föreskrivs endast under exacerbation av sjukdomen. Detta kan indikera följande symtom:

 • kroppstemperaturen stiger;
 • det finns en stark hosta, andfåddhet och ibland upprepade attacker av kvävning;
 • Sputum är gröngult;
 • apati och stor svaghet;
 • ömhet i bröstet och märkt obehag.

Om dessa symptom observeras är det angeläget att konsultera en läkare. Astmatiker ska inte tillgripa självbehandling, eftersom det kan uppstå svåra komplikationer.

Antibakteriella läkemedel som används för att behandla astmatiker ska inte tillhöra penicillingruppen. Sådana droger kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner och läckage i andningsorganen.

Vilka antibiotika kan astma

Vid bronkial astma används antibiotika av sådana läkemedel i vuxna och barn:

Läkemedel av sådana grupper kan ordineras både i tabletter och i lösning för injektioner. Formen av läkemedlet väljes beroende på patientens allvar och patientens ålder. Man bör komma ihåg att det är mycket lättare för barn att ta ett piller eller en suspension än att ge en injektion. Ja, och många vuxna är försiktiga med injektioner.

Antibiotika i injektionsvätskan, lösning börjar bli en storleksordning snabbare än tabletter. Dessutom administreras droger intramuskulärt, förbi matsmältningskanalen och absorberas fullständigt i blodomloppet.

Oftast med komplikationer av astma, ordineras patienterna cefalosporiner som kallas Ceftriaxon och Cephalexin. Det sista läkemedlet är tillgängligt i kapslar, det kan ges till patienter i alla åldersgrupper, med undantag för gravida och ammande kvinnor.

Sådana läkemedel ordineras till astma patienter i upp till 7 dagar. Man bör komma ihåg att injektioner av cefalosporiner är mycket smärtsamma, därför rekommenderas att man späder pulvret inte med vatten för injektion, men med lidokain.

Cefalosporiner kan ordineras under graviditeten, men endast om den förväntade effekten är högre än den potentiella skadan för det ofödda barnet.

Bra antibiotika för astma är makrolider. Dessa läkemedel inkluderar Macropen och Azithromycin. Läkemedel med azitromycin är mest föredragna, eftersom de har en kumulativ och långvarig effekt, därför borde de tas endast tre dagar. Sådana droger överförs ganska bra av både barn och vuxna, dessutom orsakar makrolider sällan allergiska reaktioner.

Under förvärring av astma kan fluorokinoler förskrivas. Dessa inkluderar Ofloxacin eller Pefloxacin. Man bör komma ihåg att dessa läkemedel är aktiva endast mot gramnegativa bakterier. Preparat framställs i form av tabletter, behandlingsförloppet är från 3 till 8 dagar. Om det inte finns några effekter från antibiotika i flera dagar, måste du konsultera en läkare och granska behandlingsregimen.

Fluorokinoler påverkar inte gram-positiva bakterier, såväl som den anaeroba gruppen av mikrober!

Biverkningar från att ta antibiotika

Antibakteriella läkemedel som ordineras till patienter med astma med stor försiktighet. Sådana människors immunitet är så försvagad av en kronisk sjukdom, så orimlig användning av antibiotika och antimikrobiella medel kan leda till viss försämring. Astmatiker har ofta dessa biverkningar när de tar antibiotika:

 • dyspeptiska symptom - illamående, kräkningar och diarré;
 • struma;
 • buksmärtor;
 • halsbränna och flatulens;
 • huvudvärk;
 • nervösa sjukdomar - irritabilitet, depression;
 • sömnstörning.

Om patientens tillstånd har förvärrats under behandling med antibiotika och biverkningar har uppstått som anges i bruksanvisningen, avbryts behandlingen och en läkare konsulteras. I så fall kan läkaren minska dosen eller avbryta läkemedlet och förskriva en annan.

Om drogen orsakar allvarliga biverkningar kan du inte ta det. Denna behandling ger ingen effekt.

Vad mer att lägga till behandling

Vid förvärring av astma är inte tillräckligt för att ta antibakteriella läkemedel. Behandlingen ska vara omfattande och omfatta mucolytika och expektorativa läkemedel. Oftast föreskrivna läkemedel baserade på Ambroxol - Lasolvan och Ambrobene. Med sådana droger är det lämpligt att göra inandning. För att göra detta blandas de med saltlösning i ett förhållande av 1: 3. Förfaranden utförs företrädesvis tre gånger om dagen. Varaktigheten av ett förfarande är 20 minuter för vuxna och 15 minuter för barn.

Om astma har allvarlig bronkospasm och andfåddhet kan du behöva använda hormonella inhalatorer. Sådana droger kan börja tillämpas endast på recept och i strikt överensstämmelse med rekommendationerna.

Om astma har feber, föreskriver läkaren icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Vanligtvis är dessa paracetamol- och ibuprofenmedikationer.

Under perioder av förvärring måste patienten undvika stor fysisk ansträngning, vilket kan leda till en stark hostattack.

Antibiotika för bronkial astma kan bara ordineras i akut stadium när en bakteriell infektion förenas. Man bör komma ihåg att läkemedel av penicillin-gruppen av astmatiker inte kan tas, eftersom de ofta orsakar allergier.

Ampicillin kontra Amoxicillin

Få vet skillnaden mellan Ampicillin och Amoxicillin. Båda drogerna tillhör de halvsyntetiska penicillinantibiotika. Dessa medel har ett brett spektrum av åtgärder och bekämpar många typer av patogena mikroorganismer.

Du behöver veta hur de skiljer sig, eftersom Ampicillin och Amoxicillin inte är samma sak.

Egenskaper för Ampicillin

Den huvudsakliga aktiva beståndsdelen är föreningen med samma namn. Dessutom innehåller kompositionen andra hjälpkomponenter. Tillverkare är ryska företag (till exempel Sintez).

Ampicillin och Amoxicillin har ett brett spektrum av åtgärder och bekämpar många typer av patogena mikroorganismer.

Skapat flera former av utsläpp:

 1. Tabletter. 1 stycke innehåller 0,25 g av den aktiva substansen.
 2. Kapslar. I 1 stycke finns 0,25 g av den aktiva beståndsdelen.
 3. Suspension. 5 ml innehåller 0,25 g aktiv förening.

Ampicillin är ett av de mest effektiva antibakteriella medlen. Det hämmar i bakterier processen att skapa väggarna i cellulära strukturer. Drogen verkar mot mikroorganismer som hör till gruppen av kocker. Detta gäller för stafylokocker, streptokocker, gonokocker, meningokocker, pneumokocker.

Drogen motverkar många gramnegativa bakterier. Till exempel Escherichia coli, enterobakterier, salmonella etc. Men verktyget är ineffektivt mot penicillinbildande arter, eftersom ampicillin förstörs genom deras verkan.

Maximal mängd aktiv substans i blodet kommer att nås inom några timmar efter användning av läkemedlet. Halveringstiden är cirka 2 timmar. Ämnet lämnar kroppen med gall och urin. Läkemedlet anses vara lågt giftigt. Det ackumuleras inte i människokroppen. På grund av detta är det tillåtet att ta in stora mängder under lång tid.

Ampicillin motverkar många gram-negativa bakterier.

Läkemedlet är förskrivet för att behandla infektioner som är känsliga för ampicillin. Indikationer för användning är följande:

 • sjukdomar i den inflammatoriska karaktären hos de nedre zonerna i andningsorganen, såväl som nässesjukdomar, munhålan, svamp, öron (gäller lunginflammation, bronkit, tonsillit, faryngit, sinusit, otit, halsont, kallt);
 • urologiska patologier med inflammatoriska processer (dessa innefattar uretrit, cystit, pyelonefrit, prostatit, gonorré, etc.);
 • gynekologiska patologier orsakade av infektioner;
 • infektiösa inflammatoriska processer i gallkanalen (gäller kolangit och cholecystit);
 • patologiska infektioner i tarmarna (sådana sjukdomar inkluderar gastroenterit, dysenteri, enterokolit, salmonellos, tyfusfeber etc.);
 • Inflammation av huden och mjuka vävnader, utlöst av infektioner;
 • endokardit;
 • reumatism;
 • erysipelas;
 • skarlet feber;
 • meningit;
 • peritonit;
 • sepsis.

JMedic.ru

I själva verket är bronkial astma inte en smittsam sjukdom. Andningsapparaten hos vuxna som lider av denna sjukdom är dock mer utsatta för patogener än friska vuxna.

För att förskriva antibiotika till patienten vid bronkial astma, är det endast meningsfullt när en verklig infektionssjukdom tillfälligt förenar bronkial astma. Oftast är det följande sjukdomar:

Top visar en normal bronkus, under - under bronkit.

Vid bronkit påverkar patogenmikroorganismen slimhinnan i andningsvägarna. Vanligtvis är bronkierna involverade i processen med stor och medium kaliber.

 • bronkiolit
  Den inflammatoriska processen i sig vid bronkiolit påverkar också andningsorganens slemhinnor, men det drabbade området är redan småkaliberbronkierna, som kallas bronkiolerna. För vuxna är bronchiolitis mindre vanligt än för barn.
 • lunginflammation
 • I lunginflammation är själva lungvävnaden involverad i den inflammatoriska processen, ofta tillsammans med organmembranet, pleura, vid så kallad lobar lunginflammation, som påverkar en hel lunglobe.

  Vad är farliga luftvägsinfektioner för astma?

  I bronchial astma genomgår patientens slemhinnor kontinuerligt kronisk inflammation, och bronkit och bronkiolit försvårar signifikant denna inflammation, vilket ytterligare smalnar lumen i andningsorganen. Dessutom ger den ökade aktiviteten hos bronkial slemhinnan i astma själv sig vid kontakt med patogenmikroorganismen. Det är i sig att dess kontakt med mikroben kan öka symtomen på astma något eller till och med provocera angreppssjukdom.

  Mekanismerna för lunginflammation är sådana att i utvecklingen av denna sjukdom finns det inte bara en inflammatorisk komponent utan också en allergisk. Och allergiska reaktioner i de flesta fall av astma är starka triggers, det vill säga triggers för en attack av sjukdomen.

  I samband med det föregående, om en patient lider av någon andningsinfektion vid bronkial astma, måste han omedelbart börja behandlingen med antibiotika. I annat fall förvärrar två allvarliga sjukdomar, till exempel astma och lunginflammation, varandras kurs, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom svår andningsfel eller till och med dödsfall.

  Indikationer och kontraindikationer

  Antibiotisk behandling för astma har tydliga indikationer och kontraindikationer. För att inte misstas vid valet av läkemedlet är det nödvändigt att förstå vilka egenskaper hos läkemedlet som kommer att ha en fördelaktig effekt på patienten, och som kan vara skadlig. Det är önskvärt att antibiotikabehandlingen för astmatiker inte överstiger 7-10 dagar.

  För det första är astmaantibiotika endast föreskrivna i det fall när närvaron av en smittsam process orsakar ingen tvekan. Bekräftelse av antagandet om infektion görs nästan alltid med hjälp av laboratorie- och instrumentmetoder för undersökning, såsom röntgen eller sputum, blodprov och kulturer för mikroflora på sjukhuset. Det är extremt viktigt för patienten att inte självmedicinera hemma, men att omedelbart gå till ett sjukhus om symptom på en inflammatorisk process uppträder.

  Av de mest tillförlitliga inkluderar den senare feber, sputum av gul eller gulgrön på morgonen, aptitlöshet, svaghet, slöhet och huvudvärk, smärta i bröstet. Ibland kan patienter även höra wheezing i sitt eget bröst.

  För det andra bör astma inte förskriva antibiotika från penicillingruppen. Behandling med dessa läkemedel är fylld med förvärring av astmasymptom. Detta beror på den höga graden av allergisk aktivitet av penicillinpreparat. Det är bättre att ersätta dem med andra antibiotika.

  Behandling av astma med antibiotika görs bäst på sjukhuset. Detta gör det möjligt för läkaren att undvika oförutsedda effekter av antibakteriella läkemedel på patientens kropp och att ingripa i god tid om omständigheterna så kräver.

  Vilka läkemedel ordineras?

  Vanligtvis i astma, beroende på den specifika smittsamma sjukdomen, är det möjligt och till och med nödvändigt att förskriva antibiotika av följande grupper:

  1. Cefalosporiner.
   Exempel på denna grupp av läkemedel är cefuroxim, cefotaxim, cefepim - representanter för klasserna II, III respektive IV.
   Trots det faktum att strukturen av cefalosporiner, liksom i strukturen av penicilliner, uppträder den så kallade p-laktamringen, är deras allergiframkallande effekt mindre vanligt. Dessutom är behandling med cefalosporiner mindre sannolikt att uthärda bakteriens resistens mot antibiotikumet än behandling med penicilliner.
  2. Lincomycin och clindamycin.
   Men vissa människor har överkänslighet mot dem. Det betyder att det ibland uppstår allergier. Detta bör beaktas och innan det appliceras för att kontrollera om astmen har denna allergi.
  3. Makrolider.
   Behandling med makrolider har inte bara en destruktiv effekt på mikroorganismen, orsaksmedlet, men har också en positiv effekt på bronkial slemhinnan, vilket något minskar dess ökade reaktivitet. Dessutom har makrolider en allvarlig post-antibiotisk effekt. Det betyder att även när den faktiska behandlingen, det vill säga administreringen av läkemedlet, är avslutad, fortsätter dess effekt under en tid.

  Valet av antibakteriellt läkemedel för astma bör göras av en specialist. Du kan inte göra detta val på egen hand, eftersom konsekvenserna av sådan levit kan vara mycket beklaglig för patienten.

  Antibiotiska grupper: När kan du ta astma?

  Att ta antibiotika för astma är endast möjligt med befintliga indikationer. Utnämna sin läkare, dosen är strikt utvald av en specialist. I vissa former av sjukdomen kan bara denna typ av medicin faktiskt lindra patientens tillstånd.

  Men vi får inte glömma att antibakteriella läkemedel inte är ett paradigm för någon astma. Okontrollerad användning av droger kan leda till utveckling av nya sjukdomar, missbruk och minska effektiviteten av någon behandling.

  Indikationer och kontraindikationer

  Antibiotikabehandling ordineras under perioder med förvärring av astma, liksom mot bakgrund av andra andningssjukdomar - lunginflammation, förkylning, influensa. Men även med synliga indikationer kan antibiotikabehandling för astma ha för-och nackdelar.

  Bland fördelarna med att använda antibiotika pekar de på att de förstör alla smittämnen ganska noggrant. Till följd av detta försvagar den svaga strömprocessen av astma immunsystemet mindre och förhindrar andra sjukdomar att orsaka komplikationer.

  En annan fördel med antibiotika är i den komplexa kampen mot olika infektioner. Det är problematiskt att noggrant bestämma det smittsamma medlet, och bredspektrum antibiotika förstör lätt alla bakterier och mikrober. Men här är deras väsentliga nackdel att positiva bakterier också faller under förstörelse.

  Behandling med antibiotika kommer att vara lämplig i närvaro av infektion i näsan, munen, struphuvudet i slemhinnorna. I andra fall kan situationen med användning av droger av en sådan plan bara förvärras.

  För att bekräfta infektionen föreskrivs test: sputumkomposition, halsutslag och fullständig blodräkning.

  När ska man se en läkare

  För att förskriva antibiotika måste du kontakta en läkare för att undersöka och testa när astma börjar förvärras. Dess tecken på vuxna och barn inkluderar:

  • allvarlig torr hosta med astma
  • attacker börjar återkomma;
  • sputum urladdningsledningar
  • kan (men inte alltid) öka temperaturen;
  • generell svaghet och trötthet;
  • bröstet känns tungt, obehag.

  Antibiotika ordineras för hormonberoende bronkialastma i närvaro av candidiasis i luftvägarna.

  Grupper av läkemedel för terapi

  Vilka antibiotika kan användas för astma beror på testen. Men självtilldela dem själv borde inte. Infektionssjukdom bestämmer en av de grupper av droger som används:

  1. Cefalosporiner. Denna grupp av läkemedel innefattar antibiotika cefuroxim, cefepim och cefotaxim. De tillhör klasserna 2-4 av droger. Moderna läkemedel baserade på dessa aktiva ingredienser är lämpliga för behandling av allergisk astma med tillsats av infektioner och orsakar sällan bakteriernas beroende av egna föreningar. De första penicillinerna kunde inte skryta med en sådan åtgärd.
  2. Clindamycin och lincomycin. En mindre vanlig grupp av antibakteriella läkemedel. Förskrivs inte till personer med allergier mot denna grupp av droger (det är nödvändigt att kontrollera det innan de förskrivs, eftersom läkemedlet kan ge en reaktion hos vissa personer med astma).
  3. Makrolider. Den vanligaste och mest effektiva gruppen av antibiotika, kännetecknad av effekten på alla patogena patogener. En ytterligare fördel med att använda makrolider vid behandling av akuta astmaattacker anses vara deras positiva effekt på bronkial slemhinnan. Dessa antibiotika för astma hos vuxna och barn kan minska slemhinnans reaktivitet och har en långvarig effekt även efter behandlingens slut.

  Makrolider är i sin tur indelade i 2 grupper. Om du vill veta vilka antibiotika för bronkial astma som är bättre att välja, var noga med att uppmärksamma denna grupp av droger tillsammans med din läkare.

  Makrolider av olika grupper

  Basen av makrolider lade 16-ledad laktomring. Dessa läkemedel är aktiva mot alla gram-positiva kocker och organismer som ligger i cellerna. De har minimala biverkningar och är praktiskt taget giftfria.

  Naturliga antibiotika för astma i denna grupp: Erytromycin, Midecamycin, Spiramycin och Josamycin. Med halvsyntetisk innefattar: azitromycin, klaritromycin, roxitromycin.

  Verkan av droger är baserad på förstörelsen av proteinsyntesen i bakterierna. Dessutom kan de måttligt stimulera immunsystemet och bekämpa inflammatoriska processer.

  Paketet för varje läkemedel har detaljerade instruktioner, men det kan skilja sig från läkarens rekommendationer. Liknande i dem kommer att vara följande:

  • du måste ta innan måltiderna - en strängt obligatorisk regel, eftersom i närvaro av mat i magen minskar digestibiliteten hos de aktiva komponenterna snabbt,
  • Erytromycin är strängt förbjudet att äta under eller efter måltiderna.
  • klaritromycin kan ätas med mat - dess aktivitet beror inte på närvaron av mat i magen;
  • antibiotika elimineras tillsammans med gallan och förblir bara i blodplasma i en liten mängd.

  Vid bestämning av vilket antibiotikum som ska ordineras för astma, bör läkaren anse att hemofil bacillus bäst förstörs av azitromycin. Men för patogener koncentrerade i celler föredras klaritromycin och roxitromycin.

  Antibiotika för astma

  Behandling av bronchial astma med antibiotika involverar alltmer användningen av burkar. Men i astma är det lämpligt att använda Bioparox - ett antibiotikum som väl eliminerar associerade sjukdomar:

  • Faryngit i struphuvudet och laryngit i struphuvudet;
  • rinit som påverkar nässlemhinnan
  • tonsillit, farligt för tonsillerna
  • bihåleinflammation, förvärra bihålsarbetet.

  Mer och mer sällan kan detta läkemedel ses i doktorns utnämningar, eftersom läkemedelsföretagets utgivande av läkemedlet, som utvecklat det, har avbrutits.

  I burkar för behandling av astma används glukokortikosteroidläkemedel. Fördelen med användningen är den konstanta tillgängligheten och hastigheten för inandning. Skadliga föreningar i dessa patroner finns dock inte, till skillnad från vissa aerosoler för behandling av andningssjukdomar.

  Om astma är svår, används systemiska glukokortikosteroider. Läkare råder att byta dem med andra, mindre aggressiva droger. Långvarig användning av systemiska droger kan leda till biverkningar.

  För behandling av astma används chromoner - de minst skadliga drogerna med låg effektivitet. De ordineras huvudsakligen för behandling av milda former av sjukdomen. Med långvarig användning förlorar de sin effektivitet. Kromoner är mest effektiva för barn.

  Anti-leukotriener är läkemedel av en ny generation för att påverka bronkierna. De arbetar med principen att cupping leukotrienes, vilket orsakar bronkial obstruktion. Utnämnd huvudsakligen i barndomen för att eliminera aspirin / ihållande astma.

  Användningen av antibakteriella läkemedel vid behandling av astma bör inte vara permanent. Tillsammans med dem kommer läkare att rekommendera användning av droger som släpper ut effekten på kroppen och immuniteten. Överensstämmelse med läkares rekommendationer och de exakta doserna - vägen till säker och effektiv behandling med antibiotika.

  Hur man tar antibiotikum Amoxicillin hos vuxna och barn - frisättningsform, dosering. biverkningar och analoger

  Infektionssjukdomar, om inte omedelbart starta behandling, kan utgöra ett hot mot livet. Amoxicillin - anvisningar för användning som anger en dos, en behandlingskurs för en vuxen och ett barn, är effektiv i många bakteriepatologier, om det inte finns någon allergi mot komponenterna. Hur man använder ett antibiotikum, om det finns kontraindikationer och biverkningar - för mer information i annoteringen av drogen.

  Antibiotikum Amoxicillin

  Läkemedlet används som ett medel för antibiotikabehandling. Amoxicillin tillhör bredspektrum antibiotika, går in i gruppen av halvsyntetiska penicilliner. Läkemedlet är en analog av ampicillin, men när den tas oralt, kännetecknas den av bättre biotillgänglighet. Enligt användningsanvisningarna har läkemedlet en antibakteriell effekt i förhållande till:

  • aeroba gram-positiva bakterier - Staphylococcus spp., Streptococcus spp.;
  • Gram-negativ - Salmonella spp., Neisseria meningitidis, Klebsiella spp., Shigella spp., Escherichia coli.

  struktur

  Enligt instruktionerna har Amoxicillin den huvudsakliga aktiva beståndsdelen - amoxicillintrihydrat, som ligger i dosen som motsvarar frisättningsformen. Hjälpkomponenter ger tabletterna ytterligare egenskaper, det vanliga utseendet, ökar hållbarheten. Kompositionen utöver form av trihydrat innefattar:

  • kalciumstearat;
  • laktosmonohydrat;
  • magnesiumstearat;
  • polysorbat;
  • talk;
  • potatisstärkelse.

  Släpp formulär

  Instruktioner för användning anger frisättningsformen för läkemedlet. De beror på syftet, varierar i dosering - mängden aktiv substans. Amoxicillin finns i form av:

  • pulver för intravenös injektion - 500, 1000 mg;
  • belagda tabletter - 0,5, 1 g;
  • torrsubstans för beredning av suspension - 125, 250, 400 mg - för barn;
  • lösliga tabletter - 0,125, 0,25, 0,375, 0,5, 0,75, 1 g;
  • kapslar - 250, 500 mg;
  • Den färdiga suspensionen - 5 mg - 150, 250 mg;
  • torr komposition för intramuskulär injektion - 500 mg injektionsflaska.

  Farmakodynamik och farmakokinetik

  Enligt användningsanvisningarna har Amoxicillin en bakteriedödande antibakteriell effekt. Ett bredspektrum antibiotikum hämmar transpeptidas, förändrar peptidoglykansyntesen under tillväxt och delning och orsakar cellförstöring. Amoxicillin vid användning:

  • absorberas snabbt
  • har en halveringstid på 1,5 timmar;
  • tränger igenom organ och vävnader;
  • utsöndras oförändrat av njurarna, delvis med galla.

  Indikationer för användning

  Instruktionen föreskriver vilka sjukdomar som ska tas Amoxicillin. Semisyntetiska antibiotika ska konsumeras endast enligt ordination av en läkare, med beaktande av dosen, längden på kursen. Droger verkar baktericida i närvaro av:

  • tarminfektioner;
  • ont i halsen;
  • gonorré;
  • lunginflammation;
  • pyelonefrit;
  • uretrit;
  • bronkit;
  • cystit;
  • infektionssjukdomar i huden, mjuka vävnader;
  • leptospiros;
  • faryngit;
  • salmonella;
  • akut otitis media;
  • gynekologiska bakterieinfektioner;
  • tick-borne borreliosis.

  Behandling med amoxicillin i kombination med metronidazol är föreskrivet för patienter med förvärring av kronisk gastrit, duodenalsår, provocerad av Helicobacter pylori-bakterier. Användningen av verktyget har visat sin effektivitet vid:

  • matsmältningssystem infektioner;
  • kronisk bihåleinflammation
  • sepsis;
  • listerios;
  • meningit;
  • halsfluss;
  • bakteriella orala patologier;
  • pharyngeal abscess;
  • urinvägsinfektioner;
  • djurbid
  • kolecystit;
  • bakteriella sjukdomar i magen;
  • infektioner av ben, bindevävnad;
  • endokardit.

  Kontra

  Prescribing av antibiotika till penicillinkoncernens patient, även vid allvarliga patologier, bör utföras med beaktande av kontraindikationer. Instruktioner för användning föreskriver att den gemensamma användningen av läkemedlet med klavulansyra är oacceptabelt i närvaro av en historia av leversjukdom, gulsot. Det är förbjudet att använda Amoxicillin vid diagnos:

  • lymfocytisk leukemi;
  • infektiös mononukleos;
  • allergisk diatese;
  • virala luftvägsinfektioner;
  • bronkial astma.

  Bakteriedödande antibiotika har kontraindikationer för användning vid:

  • överkänslighet mot läkemedelskomponenterna, penicilliner, cefalosporiner;
  • smittsamma sjukdomar i matsmältningskanalen, komplicerad av diarré;
  • allergiska reaktioner;
  • blodbildningsstörningar
  • njursvikt
  • höfebera;
  • kolit;
  • en blödningshistoria
  • sjukdomar i nervsystemet
  • användning av östrogenhaltiga preventivmedel - försvagar deras effekt.

  Dosering och administrering

  Hur man tar Amoxicillin? Instruktionen rekommenderar användning av läkemedlet inuti, dricksvatten, som inte associerar med matintag. Doseringen av Amoxicillin beror på åldern och sjukdomsförloppet. Behöver tänka på:

  • endos för vuxna, barn över 12 år - 250, 500 mg;
  • för allvarliga infektioner - upp till 1 gram;
  • mellan mottagningar ett intervall på 8 timmar;
  • en behandlingsperiod från 5 till 14 dagar;
  • hos patienter med nedsatt njurfunktion sätts intervallet individuellt;
  • Doseringen och varaktigheten av behandlingen bestäms av läkaren.

  Särskilda instruktioner

  Instruktioner för användning anger särskilda ögon när Amoxicillin används. När du behandlar med ett läkemedel, observerar dosen, kan du köra bil - det finns ingen negativ effekt på kroppen. Viktiga punkter:

  • kontroll av tillståndet av njurar, lever, blodbildande organ är nödvändigt.
  • Det är nödvändigt att fortsätta behandlingen i tre dagar efter det att symtomen försvunnit.
  • Vid biverkningar, kontakta en läkare för utnämning av ett annat medel.
  • Om mikrofloran inte är känslig för antibiotikumet Amoxicillin är utvecklingen av superinfektion möjlig.

  Under graviditet och amning

  Instruktionen förbjuder användning av Amoxicillin under amning. Antibiotikum, som går in i mjölken, kan skada barnet. Om behandling är nödvändig, bör utfodring avbrytas. Dess egenskaper har användningen av läkemedlet under graviditeten. Penicilliner tränger in i placentan och ackumuleras i den. Koncentrationen av Amoxicillin i fostervätskan når 25-30 procent av graden i plasma hos den gravida kvinnan, vilket utgör en risk för fostrets utveckling.

  Det finns rekommendationer om användning av antibiotika under graviditeten:

  • använd endast läkemedlet om det finns bevis
  • dosen och regimen fastställs av läkaren med hänsyn till kvinnans tillstånd
  • läkemedelsbehandling är acceptabel endast under andra och tredje trimestern när placentan bildas;
  • Läkarmottagningens övervakning krävs för patientens tillstånd.
  • Det är nödvändigt att överväga alla kontraindikationer för användning.

  Amoxicillin för barn

  Hög feber, försvagning av kroppen genom infektioner är en anledning att förskriva ett läkemedel till ett barn. Amoxicillin för förkylning barn ger i form av en suspension. Läkemedlet bereds före användning. Inkluderar mätsked innehåller 250 mg aktiv substans. Instruktionen föreskriver:

  • tillsätt vatten till granulatflaskan;
  • skaka blandningen;
  • Barn upp till två år ska ges 20 mg medicin per kg massa per dag.
  • vid två års ålder - dosen är 125 mg;
  • från 5 till 10 år - antalet dubblar;
  • över tio doser av suspension upp till 500 mg;
  • i svåra fall upp till 1 gram.

  Interaktion med droger

  Samtidigt som du använder det antibakteriella medlet Amoxicillin, bör du noggrant överväga samtidig användning av andra läkemedel. Enligt anvisningarna kan interaktion med droger ge olika resultat. Effekter observeras:

  • Amoxicillin ökar digoxinabsorptionen;
  • ökar effekten av indirekta antikoagulantia;
  • reducerar protrombinindex;
  • reducerar effekten av östrogenhaltiga orala preventivmedel;
  • ökar toxiciteten hos metotrexat
  • reducerar syntesen av vitamin K.

  Det är nödvändigt att beakta - Amoxicillin har en baktericid effekt på avelmikroorganismer, därför bör den inte användas tillsammans med bakteriostatiska antimikrobiella läkemedel - sulfonamider, tetracykliner. Vid applicering samtidigt:

  • Glukosamin, ett laxermedel, saktar absorptionen av Amoxicillin och ascorbinsyra ökar;
  • Rifampicin undertrycker antibakteriella egenskaper
  • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ökar koncentrationen av antibiotikum.
  • Allopurinol ökar risken för hudutslag.

  Alkoholinteraktion

  Enligt instruktionerna ska Amoxicillin tabletter, kapslar eller suspension inte användas tillsammans med alkohol. Samtidig användning orsakar antagonism - direkt inkompatibilitet, vilket är farligt för kroppen, ökar risken för njursvikt. Tänk på följande punkter:

  • antibiotikum i blodet kan vara upp till en vecka;
  • alkohol elimineras från kroppen efter ungefär två dagar;
  • inte bara den samtidiga användningen är farlig;
  • Det är nödvändigt att ta hänsyn till perioden för återtagande av antibiotika och alkohol.

  Amoxicillin - biverkningar

  Med självadministration, kränkning av dosen, kursens felaktiga längd, är utseendet av biverkningar möjligt. Instruktionen föreskriver förekomst av kroppens reaktion på att ta Amoxicillin. Det finns biverkningar:

  • aptitlöshet;
  • kränkning av intestinal mikroflora
  • allergier;
  • sömnlöshet;
  • klåda;
  • yrsel;
  • nässelfeber;
  • buksmärtor;
  • diarré;
  • illamående;
  • erytematös utslag
  • kräkningar;
  • onormal leverfunktion
  • ångest;
  • konvulsioner;
  • konjunktivit;
  • medvetenhetstörning;
  • gemensamma smärtor.

  Biverkningar kan uppstå vid överdosering av läkemedlet. Förekomsten är inte utesluten:

  • anafylaktisk chock;
  • hemolytisk anemi
  • allergisk vaskulit
  • spolning;
  • candidiasis;
  • feber;
  • kolestatisk gulsot;
  • dysbios;
  • rinit;
  • stomatit;
  • andfåddhet;
  • takykardi;
  • Quinckes ödem;
  • depression;
  • eosinofili;
  • perifer neuropati;
  • hepatit;
  • anorexi.

  analoger

  När Amoxicillin har kontraindikationer för användning kan läkaren välja ett annat läkemedel för att patienten ska bekämpa infektioner. Ersättning krävs också när biverkningar uppstår, när behandlingen slutar, nya mediciner ordineras. Instruktionen informerar om att det finns analoger av Amoxicillin på den aktiva substansen:

  • Ekoklav;
  • Flemoxine Solutab;
  • Taromentin;
  • Rapiklav;
  • Medoklav;
  • Klamosar;
  • Baktoklav;
  • augmentin;
  • arlette;
  • Amovikomb;
  • Ranklav;
  • Panklav;
  • Liklav;
  • Verklan.

  Amoxicillin pris

  Antibakteriellt läkemedel kan köpas på närmaste apotek eller beställas via onlinebutik. I detta fall måste läkemedlet ordineras av läkaren. Hur mycket är Amoxicillin? Priset beror på form av frisättning, dosering, transportkostnader. Den genomsnittliga kostnaden för drogen och dess analoger i rubel är: