logo

Njurdystopi

njure felplacering -.. medfödd störning njure topografi, varvid kroppen kan placeras lågt, förskjuten i bäckenhålan, sacro-höftområdet, bröstkorgen, etc. I njuren dystoni kan uppleva smärta eller abdominal dizuricheskie och matsmältning, och utveckla också urolithiasis, pyelonefrit, hydronephrosis. Dystopi diagnostiseras med hjälp av njurens ultraljud, excretorisk urografi, angiografi. Behandling av njurens dystopi (konservativ, kirurgisk) krävs vid utveckling av komplikationer.

Njurdystopi

Klinisk urologi relaterar njurens dystopi till medfödda njuranomalier (defekter) och utgör cirka 2,8% av deras antal. En eller annan form av njursdystopi förekommer hos 1 av 800-1000 nyfödda. Den felaktiga positionen av njurarna (dystopi) är resultatet av en försening i rörelsen och rotation av njuren från bäckenregionen till ländryggen under embryogenesen. Initialt, fetal njure sex i bäckenet och utvecklingen förflyttas uppåt, som upptar dess normala anatomiska läge i ländryggsregionen vid XI-XII bröst - I-III i ländkotorna på vardera sidan av ryggraden. Under inverkan av negativa tillstånd kan migration och rotation av njuren försämras; i detta fall föds barnet med en onormal topografi av njurarna eller dystopien. Till skillnad från nefroptos, i händelse av dystopi, är njuren fast och saknar rörlighet.

Typer av njursdystopi

Njurarnas onormala placering kan vara bilateral eller ensidig. Om det inte förekommer någon förskjutning av njurarna på motsatt sida, talar de om homolateral dystopi. Mindre vanligt är en kors (heterolateral) anomali som kännetecknas av migrering av en eller två dystopiska knoppar mot motsatt sida. Vid tvärdystopi kan fusionen av två njurar observeras.

Enligt njurstället är flera typer av dystopi urskiljda - ländrygg, bäcken, iliac, subdiaphragmatic (thorax). Klassificeringen baseras på graden av separation av njurartärerna från aortastammen, som normalt bör motsvara ländryggsvärk.

I njurens ländrygdytopi (66,8%) observeras urladdningen av njurartärerna i området från II-III ländryggsvirvelen till aorta-bifurcationen. I detta fall ligger njuran något under den normala anatomiska nivån. En sådan dystopisk njure är typiskt vänd mot bältet, är palpabel i hypokondrium och kan misstas för nefroptos eller tumör.

Ileal dystopi (11,9%) kännetecknas av ett onormalt antal njurartärer från den allmänna ilealen och njurens läge i iliac fossa. Palptorno sådan njure är ibland felaktig för en ovariecyst eller volymbildning i bukhålan.

I fallet med bäcken dystoni (21,3%) av den renala artärerna avgrenas den interna iliaca, i samband med vilken njurarna ligger mellan rektum och urinblåsan hos män eller ändtarmen och livmodern hos kvinnor. Uretern i en sådan dystopisk njure är alltid förkortad. En njureförskjuten i bäckenhålan kan felaktigt tas för en hematometer, en inflammatorisk modifierad appendage med adnexit, en ektopisk graviditet.

Subdiaphragmatisk (thoraxisk, intratoracisk) dystopi hos njuren noteras när njurartärerna passerar på nivån av kroppen i XII-bröstkotan. I detta fall är njuran hög, ibland i bröstkaviteten. Fartyg och urinledare i bröstkörtorn är mycket längre än normalt. Njurens torakdystopi kan misstas för en cyste av mediastinum eller lung, tumörbildning, abscess, encysted pleurisy.

Dystopi hos höger njure är vanligare (58,3%) än vänster (33,1%); Bilateral dystopi observeras i 8,4% av fallen.

Symtom på njursdystopi

Kliniken för njurens dystopi bestäms av anatomiets anatomiska form. Njurens ländvägsdystopi kan vara asymptomatisk eller uppenbar med lätt tråkig ryggsmärta. I ileal dystopi i njurarna är frekventa klagomål smärta i buken och iliacområdet, vilket hos kvinnor förvärras under menstruationen. Smärta i samband med tryck, som har dystopirovanny njure på nervpllexen och angränsande organ. I detta avseende är utvecklingen av urodynamiska störningar också möjlig - svårighet i urinflödet. Vid kompression av någon tarmsektion kan meteorism, förstoppning, illamående, gastralgi, kräkningar uppträda.

Pelvic dystopi av njuren åtföljs av smärta i rektum och i närheten av bilagorna hos kvinnor, algomenorré och dyspareunia. Smärta i njurens bäcken kan ibland simulera en akut kirurgisk klinik. Vid kompression av blåsan och rektum märkt förstoppning, frekvent och smärtsam urinering. Pelvic dystopi av njurarna kan orsaka toxicos av graviditet och komplicera förloppet av godtycklig leverans. Dessutom växlar livmodern den dystopiska njuren ännu mer och orsakar karakteristiska kliniska symptom.

Intrathora dystopi av njurarna kan prova smärta bakom brystbenet, vanligtvis förknippat med matintag. Njurens torakdystopi kombineras ofta med medfödd membranbråck. Korsdystopi hos njurarna åtföljs ofta av utvecklingen av kroniskt njurinsufficiens, och vid nedsättning av njurkärlen är persistent nefrogen arteriell hypertension redan i ung ålder.

Dystopiska njurar är mottagliga för utveckling av sjukdomar (hydronephrosis, nefrolithiasis, pyelonefritis, tuberkulos), som är förknippad med närvaron av ytterligare njurkärl, hindrat urinflöde från urin och urostas. Vid utförande av olika kirurgiska ingrepp på buken eller brösthålan kan en onormalt placerad njure skadas av misstag. I detta fall krävs stängning av skadade kärl, parenchyma eller njurbäcken, och om organet inte kan bevaras, bör nephrectomi utföras.

Diagnos av njursdystopi

Vid ileal- och länddysstopp kan palmen palperas genom den främre bukväggen. Pelvisk njuredystopi kan detekteras under rektal (hos män) eller bimanala gynekologiska studier (i kvinnor). Under en digital rektal eller vaginal undersökning palpiseras den dystopiska njuren i form av en tät, stillasittande, lokaliserad nära rektum eller bakre vaginala fornix.

Njurens torakdystopi diagnostiseras under profylaktisk röntgenröntgen eller röntgen i bröstet. Dystopisk njure definieras ofta som en tät avrundad skugga i bakre mediastinum över membranet. Visualisering av urologiska metoder som ultraljud av njurarna, retrograd och excretory urografi, radioisotop renografi (scintigrafi), renal angiografi, MR och njure MSCT används för att korrekt diagnostisera njurens dystopi och dess former.

Ultraljud av njuren kan du bestämma frånvaron av en njure på dess anatomiska plats och differentiera dystopi med nefroptos. Excretory urografi, som regel, avslöjar exakt en onormal lokalisering av njuren, graden av rotation och begränsad rörlighet. Med en kraftig minskning av njurfunktionen utförs retrograd pyelografi. Under renal angiografi etableras nivån av separation av njurartärerna från aorta-stammen.

Differentiell diagnos av njurens dystopi utförs med nefroptos, tumörer i njuren, tarmarna, appendagen.

Behandling av njurdystopi

Behandling av njursdystopi är så konservativ som möjligt, som syftar till att eliminera infektionsprocessen, förhindrar bildandet av stenar eller utsöndring. När det gäller utveckling av pyelonefrit, utförs kursbehandlingen med antibakteriella läkemedel, sulfonamider, nitrofuraner, och innebär att förbättra blodflödet från njurarna.

Njurdystopi, komplicerad av kalkyl eller hydronekros, kan kräva kirurgiskt avlägsnande av njurstenar (pyelolithotomi, nefrolitotomi, nefrolitotripsy etc.). Vid dödsfall av en onormalt lokaliserad njure indikeras nefrektomi. Kirurgisk rörelse av njurarna uppvisar stora svårigheter i samband med en lös blodtillförsel och en liten kaliber av blodkärl.

Prognos för njurdystopi

Patienter som diagnostiseras med njurens dystopi är föremål för observation av en urolog. Ytterligare prognos bestäms av förekomsten av komplikationer - hydronephrosis, pyelonephritis, renovascular hypertension, neoplasmer.

Njurbäckens dystopi kan inte vara en kontraindikation för graviditet, men tjänar ofta som en orsak till komplikationer som leder till fosterdöd. Därför bör gravida kvinnor med njurens dystopi från en tidig tid observeras av en obstetrikare-gynekolog och en urolog.

Vad är dystopia njure

Placeringen av celler, organ eller vävnader på platser som är okarakteristiska för dem kallas dystopi. Ett av de organ vars utveckling kan hamna i ett onormalt läge i kroppen är njurarna.

orsaker till

Njurdystopi är en patologi som uppstår på grund av de enskilda människans utveckling. En sådan avvikelse betraktas som en avvikelse av genetisk karaktär och beror inte på barnets födelsemodell eller värdläkarnas kvalifikationer.

Dystopi förekommer i utvecklingen av fosterutveckling. Det finns flera faktorer som bidrar till utvecklingen av patologi. Bland dem noterar:

 • dricka alkohol
 • konstant stress;
 • kemiska effekter;
 • rökning;
 • psyko-emotionellt trauma hos moderen under barnets barndom;
 • dålig kvalitetsmat.

Befintliga typer av njursdystopi

Felaktig position hos bönformade organ kan också ärftas av barnet. Njurdystopi kan vara antingen ensidig eller bilateral. Den felaktiga positionen hos båda njurarna är ett ganska sällsynt fenomen. I de flesta fall påverkar genetisk störning rätt parat organ (mer än 58% av patologierna). Anomali hos vänster njure finns nästan 2 gånger mindre (hos 33% av patienterna). Ett skifte i båda njurarna är extremt sällsynt (hos 8,5% av patienterna).

Det finns flera typer av dystopi, beroende på organets placering:

 • Pelvic dystopi av njurarna. Det är cirka 21% av alla fall av anomali. Ett organ som är förskjutet till bäckenområdet finns hos kvinnor mellan livmodern och ändtarmen. Hos hanen ligger njurarna mellan blåsan och ändtarmen. En urinledare med liknande anomali är kortare än vanligt. Hos kvinnor som har gått i reproduktiv ålder kan dystopi av denna art förväxlas med en ektopisk graviditet;
 • Ileum. Incidensen av avvikelser är ca 12%. Orgeln själv är belägen i iliac fossa. Samtidigt avlägsnas ett betydande antal överskottskärl från artären. Under diagnosen förväxlas njurarnas förskjutning i iliacområdet ofta med en cyste eller annan neoplasma;
 • Njurarnas lymbar dystopi. Denna avvikelse diagnostiseras i ca 67% av fallen. Orgelbäcken är belägen mot bukhinnan och dess kärl ligger i nivå med den 2-3: e ländryggkotan. Det böneformade organet i detta fall är förskjutet under det korrekta anatomiska läget och, vid palpation, liknar en tumör lokaliserad i hypokondriumet;
 • Subdiaphragmatic eller thoracic. Det böneformade organet är lokaliserat i denna sjukdom mycket högre från det normala läget. Njurarna kan hittas mot membranet, och dess kärl avgrenas i den 12: e bröstkotan. Patologi är ganska sällsynt (endast 2% av alla fall av sjukdomen). Ofta tas subdiaphragmatisk förskjutning för pleurisy, en malign process i lungorna eller en cyste.

En rotations- eller tvärgenetisk anomali karakteriseras av en kors-tvärorganförskjutning. I händelse av en sådan avvikelse kan båda knopparna vara på samma sida och funktion som helhet. Hos patienter med rotationsförskjutning hos orgeln kan ungdomar i ungdomar uppstå komplikationer som njursvikt och arteriell hypertension.

Statistiken visar att ryggradsdystopi hos höger njure står för de flesta fall av medfödda avvikelser.

Har patologi symptom?

Anatomiska egenskaper hos njursdystopi bestämmer den kliniska bilden av sjukdomen. De mest uttalade symtomen som är karakteristiska för njurens iliacförskjutning. På grund av det faktum att ett onormalt placerat organ utövar tryck på närliggande organ samt påverkar blodkärlen och nervändarna uppstår följande symtom:

 • dyspeptiska störningar;
 • epigastrisk obehag
 • flatulens;
 • dysfunktion i urinvägarna.

Under menstruationen kan symtomen som anges i kvinnor förefalla särskilt ljusa.

Om det fördrivna organet befinner sig i bäckenet, noterar patienterna smutsiga känslor. Människor som lider av bäckendystopi klagar ofta på smärta i rektalområdet. Hos kvinnor uttrycks sådana manifestationer av algodysmenorré och toxicos (hos gravida kvinnor). Kliniska manifestationer av förskjutningen av njuren i bäckenet liknar symptomen på akut kirurgiska sjukdomar. När man uttrycker tryck på rektum och blåsan klagar patienterna av förstoppning och problem med urinering.

Den böneformade organs subdiaphragmatiska läge följs ofta av smärtsamma känslor i bröstkorgen, vilket ökar efter att ha ätit. Denna form av patologi kombineras i många fall med diafragmatisk bråck (medfödd).

Ländringsorganet sällan åtföljs av några symtom. De flesta patienter beskriver dem som svaga anfall av smärtor i ryggen.

Olika sjukdomar är mer benägna att påverka dystopiska njurar än friska. Hos patienter med en genetisk abnormitet detekteras ofta nefrolitias, tuberkulos, hydronephrosis och en inflammatorisk process av bakteriell etiologi.

Obehagliga känslor som är typiska för dystopi ligner ofta smärta som åtföljer osteokondros.

Diagnos av utvecklingshinder

Identifiera förskjutningen av njuren i ileal eller ländryggsregionen är lätt. Den onormala positionen av kroppen känns på palpation av den främre bukväggen. Pelvisk dystopi hos kvinnor upptäcks under gynekologisk undersökning. Män visar rektal undersökning.

Att identifiera bröstkorgstypen av dystopi kan utföras med röntgen eller röntgenstråle. Nyran, lokaliserad på en ovanlig plats, definieras som en tät skugga av en rundad form, koncentrerad över membranet.

Visualiseringsmetoder som används för att upptäcka ett förskjutet organ:

 • ultrasonografi;
 • scintigrafi;
 • magnetisk resonansavbildning;
 • MSCT;
 • urografi (både retrograd och excretory);
 • Angiografi.

Det är möjligt att avslöja medfödd anomali hos barn med hjälp av en urolog undersökning och en ultraljudsskanning.

Behövs kirurgi alltid?

Behovet av kirurgiskt ingrepp beror inte på typen och graden av förskjutning av den drabbade njuren. Åtgärden för att återföra orgeln till rätt plats är svårare (på grund av närvaron av små njurkärl) och utförs endast om den fördrivna nuren utövar stort tryck på närliggande organ. En indikation på kirurgins intervention är skada på det böna-formade organet självt på grund av nedsatt cirkulation.

Bara med njurens slutliga nekros med hjälp av nephrectomy - det här är en radikal metod, vilket innebär att det är fullständigt avlägsnande. Före operationen måste specialisten bestämma närvaron och placeringen av parets andra organ, eftersom risken för frånvaro av den andra njuren med den befintliga medfödda anomali ökar avsevärt.

I många fall finns dystopi under patientens besök till doktorn med klagomål om inflammation i det urogenitala systemet. I detta fall föreskrivs patienten en konservativ behandling som syftar till förstörelsen av den infektiösa patogenen. Bland de för närvarande populära drogerna kan noteras: Furamag, Ciprofloxacin och andra läkemedel.

Smärtsyndromet som åtföljer inflammation i den fördrivna njuren lindras av smärtstillande medel: Spazgan, Baralgin och andra.

Livsstil och bantning

En patient som har genomgått kirurgisk eller konservativ behandling av njursdystopi bör byta till en speciell diet. Patient rekommenderas tabell nummer 7, vilket innebär en strikt begränsning av alkohol, stekt mat, rökt produkter och olika extrakt. Nutrition enligt Pevzner måste följas inte bara efter behandling, utan också under resten av sitt liv.

Drickregimen hos en person med dystopi har också sina egna egenskaper. Mineralvatten bör inte förbrukas i obegränsade mängder, eftersom mineralämnena som finns i den kan utgöra grunden för bildandet av njursten och sand.

Om den böneformade organs felaktiga position diagnostiseras blir angina en extremt farlig sjukdom. Inflammation av tonsillerna orsakar hemolytisk streptokocker, vilket har en negativ inverkan på njurefunktionen. En person som har en genetisk abnormitet måste vara uppmärksam på sin hälsa och inte tillåta hypotermi.

Eventuella komplikationer

De oförutsedda följderna av njurdystopi konfronteras mestadels av personer som föredrar traditionella behandlingsmetoder. Förskjutningen av kroppen är inte alltid möjlig att upptäcka även med hjälp av moderna ultraljudsmaskiner. Traditionella läkarna har inte modern diagnostisk utrustning och tillräcklig kunskap, därför är de i stället för inflammation i ett felaktigt placerat organ som tas för behandling av en annan självdiagnostiserad diagnos. Som ett resultat försämras patientens tillstånd, eftersom huvudorsaken till dålig hälsa fortsätter att utvecklas.

I många fall, efter operationen, sätts en kateter in i patienten för att artificiellt avlägsna urin från kroppen. En person i en sådan situation har ofta svårigheter med social anpassning. I den här situationen är det lämpligt att söka hjälp från en psykoterapeut, särskilt om problemet har påverkat en tonåring eller ett barn.

En annan komplikation av patologi är den mekaniska effekten av det förskjutna organet på andra. Till exempel, om en kvinna har bekkendystopi hos höger njure, kan trycket appliceras på livmodern. Under inflytande av ett organ som inte finns i sin plats, kan venösa kärl, nervnoder och stora artärer hittas. Sådana fall anses vara de farligaste. Med en sådan effekt kan neurologiska symtom uppstå, till exempel försämrad känslighet i vissa delar av kroppen, liksom deras trofiska förändringar (dåligt hudförhållande, håravfall etc.).

Sammanfattning av

Folk som har en genetisk störning måste regelbundet besöka urologen. Den ytterligare prognosen beror på förekomsten av komplikationer (till exempel pyelonefrit eller tumörer).

Om en patient diagnostiseras med en medfödd abnormitet, till exempel bäckendystopi hos vänster njure, är hon inte förbjuden att bli gravid, men under bearbetningsförloppet kan det finnas allvarliga komplikationer. Organs felaktiga placering kan orsaka fostrets död, så en kvinna bör så tidigt som möjligt registreras hos urologen och obstetrikern-gynekologen.

Varför njuren ligger felaktigt och hur man lever med en liknande anomali

Om njuren är placerad onormalt sedan födseln, förflyttar den sig till bäcken, bröstet, halshålan eller är för låg, då kallas detta tillstånd njurdystopi. Detta tillstånd är medfödd och följs ofta av urinvägar och smärtsamma symtom.

Orsaker till njursvikt

Som ett resultat av många års observationer har forskare dragit slutsatsen att njurdystopi är en utesluten medfödd anomali av genetiskt ursprung. Grunden för denna anomali är en överträdelse i processen av embryonal rörelse av njuren eller dess rotation (något roterad arrangemang) till den traditionella platsen.

Varning! Obstetrisk erfarenhet eller typ av födelse (traditionell eller kejsarsnitt) spelar ingen roll i etiologin för en sådan anomali.

Initialt förekommer placeringen av njurarna i fostret i hålrummets hålrum, då de i processen för prenatal utveckling flyttar sig gradvis till ländryggen för att uppta en anatomiskt korrekt lokalisering. Men under inverkan av patologiska tillstånd bildas en liknande njureanomali. Det finns en hel del ogynnsamma faktorer som framkallar en onormal lokalisering av njurarna:

 1. Missbruk av gravid alkohol;
 2. Nikotinberoende
 3. Olika ämnen av kemiskt ursprung
 4. Användning av narkotiska ämnen;
 5. Psykiska skador och svår stress under graviditeten
 6. Toxiska effekter av olika komponenter i produkter;
 7. Ärftlighet på grund av genetisk predisposition.

Typer av njursdystopi

Det finns en bilateral eller ensidig abnorm lokalisering av njurarna. Om en eller båda organen finns på motsatt sida, diagnostiseras nyre-crossdystopi, vid vilken njurfusionen ofta uppträder. Om njuren är placerad felaktigt, men i sin egen halva kropp diagnostiseras homolateral dystopi.

Enligt statistiken är det oftast i dyspraktikens högsidiga dystopi lokalisering, som kännetecknas av en förskjutning av den högra njuren precis under den anatomiska normen, med orgelet som ligger framåt med bäckenet och lätt kände sig i hypokondrium. Denna form av njursdystopi förvirras ofta vid primär undersökning med tumörbildning.

Lumbar, iliac eller bäckesdystopi klassificeras enligt den nivå där den anomala njuren är fixerad. I bäckens dystopisk lokalisering uppfattas en abnormt lokal njure som en inflammation i organen i det urogenitala systemet. När det gäller iliacanomalien är den förvirrad med buk tumörer. Det finns också en thoraxform av dystopi, vilket är migrering av ett organ till bröstkorgen, som ofta identifieras med en abscess, neoplasma eller tumör.

Den kliniska bilden av anomali

Den symptomatiska bilden av njurens abnormala läge beror på organets lokalisering:

 • Pelvisk njuredystopi manifesteras vanligtvis av smärtsamma symtom i tarmområdet. En sådan dystopisk form utgör cirka 20% av alla njurdystopier. Om den onormala njuren klämmer i tarm eller blåsan, kommer patienten att börja uppleva förstoppning eller en frekvent önskan att tömma urinblåsan. En sådan onormal form är ganska sällsynt, men det anses vara farligt för kvinnor i fertil ålder, eftersom det kan påverka graviditeten, vilket medför komplikationer eller ökade toxicitetssymptom.
 • Dystopi i ländrygglokaliseringen kännetecknas ofta av asymptomatisk utveckling och kurs, även om det kan förekomma periodiskt dämpade känslor i ländryggsregionen. Denna form är vanligare och utgör cirka 67% av fallen.
 • Patienter med anomalier av ilealarter, som utgör ca 12% av fallen, noterade också smärta i bukväggen från sidan. Smärtstillande symtomatologi orsakas av tryck på nära organ eller nervändar. I ett liknande mönster utvecklas andra störningar, såsom urinproblem, förstoppning, magskramper eller meteorism, etc.
 • Torsakas högersidiga dystopi i njuren åtföljs ofta av bröstsmärta, särskilt efter att ha ätit.
 • För dystopi av bröstkörteln är samtidig utveckling med en hernial process i membranet karakteristisk;
 • Vid tvärdystopi uppträder njurdysfunktion, ofta sker vaskulär klamring på bakgrund av en liknande anomali, vilket leder till att njurblodflödet bryts ner och uppehållande högt blodtryck utvecklas i barndomen.

Njuranomalier av dystopisk karaktär kännetecknas av lågt motstånd mot patologiska processer, vilket är förknippat med närvaron av många ytterligare element i kärlsystemet, nedsatt urinflöde, etc. Ofta utvecklas patologier såsom tuberkulos, hydronephrosis, nefrolithiasis och liknande tillstånd tillsammans med dystopi.

Diagnostisk process

Om lokaliseringen av ett onormalt placerat orgel kännetecknas av ländryggen eller iliacområdet, kan den palperas genom bukhinnan. Dystopi av lokaliseringen av njurebäcken kan detekteras genom rektal digital undersökning av en man, när man undersöker att det är en stillastående tät formation som ligger nära ändtarmen.

En ultraljudsundersökning kan avslöja frånvaron av en njure på en anatomiskt korrekt plats. Dystopi av bröstkultur kan avslöjas under en profylaktisk röntgenundersökning eller med en röntgenröntgen. I dessa fall kan den dystopiska njuren uppträda som en rundad skugga över membranets område.

Det kan hända att en patient med en onormal njure behöver kirurgisk behandling någonstans i buken eller bröstområdet. Sådana operationer leder ofta till skador på det onormala organet som är beläget, vilket elimineras genom att suturera kärlen. Om det inte går att spara orgelet, utförs nephrectomy.

Specialister för detektering av njurdystopi använder sig av att visualisera hårdvaruteknik:

 • Renal ultraljud;
 • Urografi av excretory eller retrograd natur - en sådan studie bidrar till att exakt bestämma rotationsgraden, anomalös lokalisering och begränsning av renal mobilitet;
 • Scintigrafisk eller radioisotop renografi;
 • MSCT eller multislice computertomografi;
 • Magnetic resonance imaging;
 • Angiografi av njurarna kommer att avgöra antalet urladdningar av njurarnas artärer från aorta-stammen.

Förutom de använda hårdmetodforskningsmetoderna och traditionella laboratorieprocedurer - urin, blod etc.

Tillvägagångssätt för terapi

Terapeutisk taktik beror inte på organs onormala lokalisering eller graden av dess förskjutning. Den grundläggande faktorn vid valet av behandling är tillståndet och funktionen hos det onormala organet. Om njurens dystopi åtföljs av patologiska processer av inflammatoriskt ursprung indikeras antibiotikabehandling baserat på användning av läkemedel som Ciprofloxacin eller Furmag. Det är möjligt att lindra smärtsymptom genom att ta smärtstillande medel (Spazgan, Spazmalgon, Baralgin, etc.). Dessa läkemedel, förutom den analgetiska effekten, ger också en antiinflammatorisk effekt på de onormala njuren och närliggande system.

Konservativ terapi är också i förebyggande åtgärder mot stenbildning eller syftar till att avlägsnas från organens urinvägar.

I medicinsk praxis har det varit fall då läkare, på grund av försumlighet, tog bort en enda njure från en patient. Statistik bekräftar att i närvaro av dystopi finns en hög andel sannolikhet, frånvaron av den andra njuren.

Om patologin är komplicerad av pyelonephritic-processen, är behandlingen baserad på antibiotika, nitrofuraner, sulfonamider, samt läkemedel som har en fördelaktig effekt på njurblodflödet. Ibland med konservativ terapi är det nödvändigt att kirurgiskt avlägsna kalkyl från njuren under nephrolithotripsy, nefrolitotomi och andra typer av operationer.

Kirurgisk behandling anses endast motiverad om njurdystopi leder till nedsatt blodcirkulation av ett felaktigt placerat organ eller för en mekanisk effekt på organ som ligger nära den onormala njuren. Principen för kirurgisk operation är baserad på borttagning av njuren, eller den flyttas och fixeras på rätt plats ur anatomiets synvinkel. Nephrectomy eller orgelfärg är vanligen tillgripit vid fullständig nekros av njurvävnaden. Innan operationen studerar specialisterna noggrant den andra njuren, utvärderar dess funktionella förmågor.

Om en patient har dystopi, är den upprättad för urologisk registrering. Ytterligare förutsägelser beror på avvikelsens gång, förekomsten av karakteristiska komplikationer såsom pyelonefrit, hydronekros, olika neoplasmer etc.

Hur man bor med dystopi

Patienter med dystopisk njursvikt visar sig ha en kostnäring, oavsett terapeutiska taktikens natur. Diet kräver en fullständig avvisning av rökt kött, alkoholhaltiga drycker, stekt mat, kryddig kryddor, etc. Dessutom har denna diet en livslång karaktär.

Dessutom är det nödvändigt att skydda mot förkylningar och förkylningspatienter. Läkare utsöndrar särskilt ont i halsen, vars orsakssamband är hemolytisk streptokocker, vilket påverkar njurfunktionen negativt. Det är oerhört viktigt att observera dricksregimen och inte missbruka mineralvatten för att undvika bildandet av stenar.

Förebyggande åtgärder

Eftersom njurdystopi har en medfödd etiologi, bör profylaktiska åtgärder vidtas redan före barnets utseende. Det är nödvändigt att genomgå ett medicinskt genetiskt samråd för att utesluta sannolikheten för en liknande anomali i framtida avkommor.


Under graviditeten kan du inte dricka alkohol, röka, äta rationellt. Strålning eller kemisk exponering bör undvikas på alla sätt, eftersom dessa ämnen kan leda till utseende av olika patologier hos fostret.

Lumbar dystopi av höger njure vad är det

Urologer står ofta inför patologier som njurdystopi. Detta är ett medfödd tillstånd där organs placering ändras. Njurarna är ett par bönformade organ som lokaliseras retroperitonealt. Deras storlek är 11,5-12,5 cm. Den högra njurens övre pol ligger i nivå med 12 interkostala utrymmen. Vänster njure är något högre.

Onormal njurplats

Dystopi kännetecknas av organs onormala placering. I sådana människor kan njurarna vara på atypiska ställen: bäcken, bröst- eller ländregionen. Dystopi är homolateral och heterolateral. Denna patologi är uppdelad i ensidig och bilateral.

Dystopi kan vara bäcken, ländrygg, bröstkorg och ileal. I det första fallet ligger orgeln mellan blåsan och ändtarmen. Hos kvinnor kan livmodern vara nära. Detta beror på en gren av njurkärlen från den inre iliacartären. Denna form av dystopi detekteras i 20% av fallen.

Ländstångstypen diagnostiseras oftast. Samtidigt sträcker njurartärerna sig från 2 och 3 ländryggsvirveler strax innan aortaförgreningen. Lumbaldystopi hos höger njure kännetecknas av organets lägre placering än normalt. Det kan kännas i hypokondriumområdet. Ibland misstänks dystopi för nefroptos eller neoplasma.

Mindre vanligt är njurarna i regionen av iliac fossa. Detta ökar antalet fartyg. De avviker från iliacartären. Denna patologi detekteras i 12% av fallen. Ibland finns njurarna i bröstkaviteten vid nivån av den 12: e bröstkotan. Hos sådana personer detekteras mer omfattande urinblåsor och blodkärl. Mycket ofta misstänks denna patologi för lungtumörer.

Orsaker och riskfaktorer

Denna njurpatologi refererar till genetiska abnormiteter i utvecklingen. Det detekteras i barndomen eller senare. Dystopiens exakta orsaker och mekanism är inte uppbyggda. Grunden är ett brott mot barnets embryonala utveckling i de tidiga stadierna av graviditeten. Möjliga riskfaktorer är:

 • rökning under graviditeten
 • tar olagliga droger
 • kontakt med kemikalier
 • dricka framtida mamma
 • psykologiskt trauma
 • virala sjukdomar;
 • genetisk predisposition.

Dystopi utvecklas inte hos vuxna. En person i många år kanske inte är medveten om denna vice. Mycket ofta kombineras denna patologi med onormal utveckling av andra organ.

Kliniska tecken på dystopi

Den vanligaste ensidiga länddelsdystopi hos njurarna. Sällan observerade bilateral skada. Det enda symptomet kan vara måttligt svår smärta. Den har följande funktioner:

 • tråkig eller värkande;
 • lokaliserad i nedre delen av ryggen eller iliacområdet
 • ensidig eller bilateral.

När dystopi lumbar möjliga symtom är:

 • brott mot avföringstypen av förstoppning
 • kräkningar;
 • illamående;
 • uppblåsthet;
 • svårighet att avlägsna urin.

Smärtsyndrom orsakas av njurtryck på närliggande vävnader. Ibland komprimeras nerverna. Pelvic dystopi av den högra njuren åtföljs av obehag och smärta i underlivet. Kvinnor kan ha menstruella oegentligheter och dyspareuni. I det senare fallet är det obehag vid samlag.

Dessa symptom kan misstas för en akut kirurgisk patologi. Med platsen för båda njurarna i bäckenområdet är kompression av blåsan möjlig. I detta fall blir mikrofonen smärtsamt och frekvent. Stolen är trasig. Denna patologi är farlig för gravida kvinnor. Det kan orsaka komplicerat arbete och toxicos.

Vid intrathoracisk dystopisk njure, liknar den kliniska bilden kardiologisk patologi. Ofta avslöjade dessa barn en bråck i den membranöppning. Huvudsymptom vid bröstdystopi är bröstsmärta. Det är inte associerat med matintag och elimineras inte av nitrater. Faran för barn och vuxna är den tvärformade dystopien. Det kan leda till nedsatt njurfunktion och en bestående ökning av blodtrycket.

Eventuella negativa konsekvenser

Svår bäckendystopi hos njuren utan lämplig behandling leder till komplikationer. De möjliga konsekvenserna är:

 • brott mot urinflödet (urostas)
 • hydronefros;
 • kronisk pyelonefrit;
 • urolitiasis;
 • renovaskulär arteriell hypertoni;
 • komplikationer under graviditeten
 • toxemi;
 • kronisk förstoppning
 • dysmenorré;
 • nervkompression.

Vid hydronephrosis sväller njurvävnaden. Det beror på stagnation av urin. Dystopi, komplicerad av hydronephrosis, manifesteras av hematuri, illamående, kräkningar, pollakiuri, ryggsmärta, svaghet och högt blodtryck. Den abnorma placeringen av fosternyran är fylld med nedsatt organfunktion efter födseln.

Hos kvinnor störs menstruationscykeln ofta. Detta är möjligt om njurarna rör sig in i bäckenet. En vanlig komplikation är urolithiasis. Det utvecklas mot bakgrund av stagnation av urin. En allvarlig komplikation är pyelonefrit. När det uppstår inträffar symtom som ryggsmärta, mild dysuri och svaghet. Urinindex förändras.

Metoder för undersökning av patienter

Behandling av patienter bör börja efter en omfattande undersökning. Följande studier är nödvändiga för att identifiera en dystopisk njure:

 • ultraljud;
 • excretory urography;
 • bröstets radiografi
 • angiografi;
 • scintigrafi;
 • allmänna blod- och urintester
 • pyelografi;
 • computertomografi.

Var noga med att genomföra en undersökning och fysisk undersökning. Pelvisk dystopi hos vänster njure kan detekteras vid rektal eller gynekologisk undersökning. Excretory urografi är av stort värde. Denna metod bygger på att njurarna avlägsnas genom att filtrera blodet.

Kontrast administreras intravenöst. Bröstformen av dystopi till vänster eller till höger kan detekteras under fluorografi. Angiografi utförs för att bedöma tillståndet hos blodkärlen. Var noga med att mäta blodtrycket. För att utesluta hjärtsjukdomar utförs ekkokardiografi och EKG. Var noga med att samla anamnese. Det hjälper till att identifiera möjliga riskfaktorer för dystopi.

Följande information klargörs:

 • klagomål vid tidpunkten för undersökningen
 • recept på de första symptomen
 • graviditeten
 • ärftlig historia;
 • arbetsflöde;
 • Förekomsten av dåliga vanor.

Vid det primära mötet med läkaren utförs en fysisk undersökning (palpation). I sin lopp liknar iliacdystopi njurframkallning, tumörer och tarmsjukdomar. Nephroptos är nödvändigtvis utesluten. Det skiljer sig från dystopi genom att den fördrivna njuren är i ett icke-fast tillstånd. Annars kallas det vandrande.

Principer för behandling av patienter

Behandlingen av denna medfödda patologi kan vara konservativ och kirurgisk. I närvaro av symtom på inflammation (pyelonefrit) används bredspektrum antibiotika i form av tabletter eller lösningar. Dessa kan vara fluorokinoloner, makrolider eller penicilliner. Ofta föreskrivna läkemedel som Furamag och Tsiprolet.

Om dystopi åtföljs av smärta, sedan ta smärtstillande medel eller NSAID. Applicera Spazmalgon och Baralgin. Dessutom föreskrivna läkemedel som förbättrar njurblodflödet. Ibland krävs radikal behandling. Det är nödvändigt om dystopi är komplicerat av nephrolithiasis.

Stenar avlägsnas genom krossning. Detta kallas litotripsy. I allvarliga fall krävs nefrektomi. Det är möjligt med kroppsvävnadens död. Dystopi med hydronephrosis kräver också kirurgi. Nephrostomy utförs under den. Med utvecklingen av arteriell hypertension anges tryckreducerande medel.

Andra behandlingar

När dystopi visar terapeutisk fysisk träning (motionsterapi). Patienter är förbjudna tunga laster, inklusive tyngdlyftning. En uppsättning övningar väljs av en läkare. Rehabilitering är av stor betydelse. Det krävs både efter operation och utan det. Mud och radonbad har en bra effekt.

Parallellt, fysioterapi. Elektroderna överlappar varandra inte om njuren ligger nära hjärtat. Allvarligt sjuka patienter kan behöva psykoterapi. Det behövs när nephrostomi införs. Krävs för att följa terapeutisk näring. Patienter får ett dietnummer 7. Dess främsta mål är att försvaga kroppens funktion.

 • begränsa saltintag
 • vägra extraktionsmedel
 • minska vätskeintaget.

Förbjudna produkter som kaffe, konserver, korv, pickles, kryddor, fet fisk och kött, spenat, svin, bakverk, baljväxter, rökt kött, svamp och rädisor. Dieten stramas om nephrolithiasis utvecklas. Livsmedel rekommenderas att koka och äta i en krossad form. Det optimala sättet att äta - 5 gånger om dagen. Behandling av dystopia folkmekanismer utförs inte på grund av ineffektivitet. Det finns inga örter som kan ändra njurarnas läge. Självmedicinering kan leda till komplikationer.

Prognos och förebyggande åtgärder

Prognosen för njurdystopi bestäms av följande faktorer:

 • förekomsten av komplikationer;
 • aktualitet i behandlingen
 • förekomsten av comorbiditeter.

Alla patienter ska övervakas. Prognosen förvärras med utvecklingen av hydronephrosis, pyelonefrit och andra komplikationer. Med bekkendystopi finns risk för gravida kvinnor och fostret. Ibland orsakar denna patologi barnets död. Dystopi är en medfödd abnormitet, så det finns ingen specifik profylax.

Det är viktigt att identifiera riskfaktorer för utvecklingen av denna patologi i framtida barn. Genetisk typing kan behövas. Förebyggande åtgärder bör genomföras omedelbart före befruktningen. Förekomsten av dystopi hos moderen eller pappan betyder inte att barnet kommer att drabbas av denna sjukdom.

Dystopi är inte kontraindikation för graviditet. Kvinnor under födseln bör sluta röka, alkoholhaltiga drycker, äta rätt och undvika kontakt med kemikalier. Denna defekt kan utlösas av embryotoxiska ämnen. Vid dystopi utförs sekundär profylax. Det syftar till att förhindra komplikationer.

 • att registrera i tid;
 • genomgå rutinmässiga medicinska undersökningar
 • följ läkarens rekommendationer
 • följ en diet.

Dystopi och nefroptos är således olika patologiska tillstånd. Medfödda förändringar i njurarnas läge är svåra att behandla och är mycket farliga.

klassificering

Fel arrangemang av en njure i en organism sker ensidigt och bilateralt. Enligt statistik upptäcks dystopi hos den högra njuren vid ensidig patologi två gånger oftare än vänster. Frekvensen för diagnos av bilateral dystopi är ca 10%.

Det dystopiska organet kan förbli på samma sida som det antingen borde vara i motsatt riktning. Den första varianten kallas homolateral dystopi, och den andra är heterolateral eller tvärsnitts. Om, som ett resultat av dystopi, de två knopparna placeras på ena sidan nära varandra, så är de ibland skarvade.

Nivån av separering av njurartärerna från aortan i det normala bör ligga i den första ländryggsverdenens område. Dess placering togs som grund för att skapa en klassificering av denna patologi beroende på placeringen av det dystopiska organet. Enligt henne händer det:

 • lumbaldystopi;
 • ileal dystopi av njuren;
 • bäckens dystopi
 • subdiaphragmatisk eller bröstdystopi hos njurarna.

Av de ovan nämnda typerna av patologi finns bäcken och länddysdystopi hos njurarna i 21 respektive 67% av fallen.

orsaker till

Njurdystopi refererar till genetiska abnormiteter och missbildningar hos fostret. Under den initiala perioden med embryotillbildning ligger njurarna i bäckenet närmare anusen. När det utvecklas går det igenom flera steg.

Metanephros (den slutliga njuren) läggs vid 4-5 veckors embryogenes och vid 7-8 veckor börjar den gradvis stiga vid samtidig utfällning. Som ett resultat bör njurarna uppta en normal anatomisk position från 11-12 bröstkorg till 1-3 ryggradssjukdomar symmetriskt relativt ryggraden. Vid eventuella avvikelser i rörelseförloppet tar fel position på grund av ofullständig lyftning och vridning. I detta fall bildas barnet i bäcken, ileal eller ländrygdytopi hos njurarna. Njurens torakdystopi är tvärtom en följd av organs alltför stora lyft.

Följande faktorer kan bidra till utvecklingen av denna patologiska abnormitet under intrauterin liv:

 1. röka och dricka före och under graviditeten
 2. exponering för toxiner och kemikalier
 3. Nervoschocker och psykologiska trauma i framtida mamma
 4. Förekomsten av en sådan patologi i någon av de närmaste släktingarna.

symptom

Symptomen som observeras hos patienter med en dystopisk njure beror direkt på placeringen av ett sådant organ. I vissa fall kan de inte störa personen alls, och han kommer inte ens att vara medveten om förekomsten av en sådan avvikelse.

Lumbardystopi kan förekomma utan specifika kliniska tecken eller kan åtföljas av lätt tråkig smärta i ländryggen.

Vid iliac avvikelse observeras vanligtvis följande symtom på grund av trycket av den dystopiska njuren på de omgivande organen, kärl och nervändar:

 • smärta i buken och magen;
 • brott mot urinutflöde
 • förstoppning på grund av nedsatt tarmmotilitet
 • illamående, kräkningar.

Hos kvinnor ökar smärtan som orsakas av en sådan patologisk avvikelse i menstruationsdagarna.
Pelvisk dystopi åtföljs av:

 1. smärta i ändtarmen
 2. smärta i appendagesområdet, under menstruation och samlag (hos kvinnor)
 3. förstoppning (mindre vanligt om det finns bäckensdystopi hos höger njure);
 4. smärtsam urinering.

Pelvic dystopi i vänster njure efterliknar symtom på bäckenorganens patologier. Till exempel kan det hos kvinnor vara förvirrad med inflammation i äggstockarna och äggledarna eller en cyste i vänster äggstock. Pelvic dystopi av njuren är inte kontraindikation för graviditet, men komplicerar det väsentligt sin kurs och processen för leverans hos kvinnor med en sådan patologi.

Thorakdystopi orsakar andfåddhet, smärta i retrosternalutrymmet under eller efter en måltid, förknippad med försämrad process för passage av mat genom matstrupen. Denna patologi kombineras ofta med diafragmatisk bråck.

Diagnostiska metoder

Vid identifiering av njurs dystopi är differentialdiagnos av stor betydelse. Samtidigt måste olika typer av denna patologi särskiljas från följande sjukdomar:

 • ileal - ovarian cyste, neoplasma i bukhålan;
 • bäcken - hematometer, adnexit, inflammation i bilagorna, ektopisk graviditet, bäcken tumör;
 • bröstkorg - abscesser, cyster och tumörer i brösthålan, sacculerad pleur
 • ländrygg - njure nefroptos, tumörer.

För att göra en preliminär diagnos måste läkaren undersöka patienten genom palpation. När iliac och ländraorganet är lokaliserat är det palperbart framför genom bukväggen. I fallet med en bäcken kan det detekteras som ett resultat av en digital rektal eller bäcken undersökning.

För att diagnostisera närvaron av en dystopisk njure, funktionerna i dess struktur och blodkärl används följande instrumentmetoder:

 • ultraljudsundersökning
 • stigande och nedåtgående urografi;
 • radioisotop renografi och scintigrafi;
 • angiografi;
 • Röntgen och generell radiografi (används för misstänkt bröstdystopi);
 • magnetisk resonansbildning av njurarna och beräknad tomografi av njurarna.

behandling

Njurens dystopi behandlas huvudsakligen genom konservativa metoder. Deras mål är att förhindra utveckling och behandling av möjliga komplikationer. När man väljer en behandlingsmetod är organets tillstånd av stor betydelse, och inte lokaliseringen. Med utvecklingen av pyelonefritis föreskrivs antibiotika och medel som förbättrar blodflödet i njurarna. Om sjukdomen åtföljs av intensiv smärta, använd smärtstillande medel.

Kirurgisk ingrepp utförs med bildandet av stenar i ett dystopiskt organ, utvecklingen av nefroptos och andra patologier. Från de operativa metoderna för behandlingsanvändning:

 1. punktering av en renalcyst
 2. angioplastik och stentning av njurartärerna;
 3. plast i den bäcken-ureteriska delen;
 4. nefrektomi.

Kirurgisk behandling av ett dystopiskt organ genom att flytta det till sin normala position uppvisar många svårigheter och i många fall är det omöjligt att genomföra. Detta beror på komplexiteten av blodtillförseln med en sådan avvikelse och en kärl med mycket små diameter.

Vid detektering av en dystopisk njure bör man följa en kostdiet, begränsa vätskeintaget, undvika hypotermi och infektionssjukdomar, eftersom de är mer mottagliga för förekomst av ett antal patologier. Sådana patienter bör vara under konstant övervakning av en urolog eller nephrologist.

Orsaker till njursdystopi

I 50% av fallen bestäms ländrygstransformationen av den högra njuren, och endast i 29% - till vänster. De vanligaste faktorer som påverkar sjukdomsbildningen i livmodern är:

 • dåliga vanor av gravida kvinnor;
 • alkohol;
 • cigaretter;
 • kemisk berusning
 • neuros;
 • andra psykopatiska störningar;
 • Den främsta orsaken är en ogynnsam ärftlighet med en tydligt genererad genetisk kod som förekommer i fostret genom moderen.

Typer av njursdystopi

Medicinsk träning fastar i allt högre grad det gemensamma arrangemanget hos det parade organet, antingen på vänster sida av kroppen eller till höger. När en eller båda njurarna är emot, finns det en kors, rotationsdystopi. Denna patologi bestämmer kroppens sammansmältning. Platsen i sin plats talar inte ordentligt om en homolateral anomali.

I enlighet med statistiska uppgifter står läkare närmast mot fenomenet av högersidiga avvikelser i nedre delen, mindre ofta vänster modifiering. Så, höger njure anatomiskt skiftar ner med platsen för bäckenet framåt. Typ av anomali observeras genom palpation av rätt subkostområde. Denna konfiguration av den renala anomali vid det initiala intaget förvirras ofta med neoplasmen.

Förutom den beskrivna fördelningen finns det tre typer av sjukdomen:

Pelvic förändringar i vänster njure bestäms, även om själva anomalien observeras mycket uteslutande. Först tenderar alla typer av läkare att associera med tumörer. Endast ytterligare diagnos gör en noggrann diagnos.

Lumbar dystopi

Den kliniska bilden av denna anomali ses oftare på grund av sjukdomens förekomst. Således ligger orgeln på vänster sida under den normala hållningen. Rätt, det bildas ofullständigt, hypoplasi utvecklas med karakteristiska tecken på dystrofi.

Pelvisk dystopi

Pelvic dystopi är fallet när ett par av paret placeras i uterus och tarmar i en kvinnlig patient och mellan urinvägarna och rektummen. Urinledaren reduceras, det finns en gren av det vaskulära cirkulationssystemet från den inre iliacartären.

Iliac dystopi

Denna sjukdom liknar den cystiska processen, såväl som malaktig bildning i buksorganen. Sjukdomen förklaras av det faktum att orgelet är sökt i iliachålan och fritt kände.

Symtom på njursdystopi

Symtom är helt beroende av njurarnas rotationsposition. Så, hos barn finns inga tecken på anomali tills ultraljudet. Lumbaldeformation passerar utan uppenbara tecken. Bara inte tydliga smärtor i midjan kan ange om dess närvaro.

Iliac typen orsakar följande symtom:

 • Smärta i organen i mag-tarmsystemet, både i vänster och höger sida.
 • Illamående.
 • Behovet att tömma magen.
 • Förvirrad urinering.
 • Stagnation av avföring.
 • Smärta i vänster eller höger sida av hypokondrium.

Bäckenavvikelsen har en tydligare manifestation under perioden av kvinnlig menstruation, åtföljd av tarmkolik, svårighet att urinera på grund av smärta, obehag i appendixområdet och förstoppning. Om en person är sjuk med en omvandling av vänster sida, kan symtomen likna tecken på sjukdom i bäckenorganen. Kvinnor förvirrar ofta deformiteter med inflammation i det vänstra bifogade området, cystisk äggstocksyndrom.

Behandling av njurdystopi

Vad som är specifikt bör behandling av patologi inte bero på typen av onormalt misslyckande. Under urvalsprocessen beaktas njurarnas tillstånd. Konservativ behandling med antibiotika används: "Furamag", "Ciprofloxacin". För att lindra smärta, tilldelas en person no-shpa, baralgin, spazgon, ketorol. Tillhandahållna droger kan också delvis avlägsna inflammation.

Fallet när uppenbar dystrofi ledde till vävnadsnekros, utsätts organet för vänster eller höger sida av deformationen för amputation. Om den är i ordning, under operationen flyttas den till rätt plats. Att bestämma närvaron av njurtransformation i kroppen hjälper röntgen, ultraljud. Eftersom patienten är mer benägna att klaga på inflammation, tar de urinalys, blodprov för att bestämma antalet leukocyter, talar om en urologisk sjukdom.

orsaker till

Njurdystopi är en patologi som uppstår på grund av de enskilda människans utveckling. En sådan avvikelse betraktas som en avvikelse av genetisk karaktär och beror inte på barnets födelsemodell eller värdläkarnas kvalifikationer.

Dystopi förekommer i utvecklingen av fosterutveckling. Det finns flera faktorer som bidrar till utvecklingen av patologi. Bland dem noterar:

 • dricka alkohol
 • konstant stress;
 • kemiska effekter;
 • rökning;
 • psyko-emotionellt trauma hos moderen under barnets barndom;
 • dålig kvalitetsmat.

Befintliga typer av njursdystopi

Felaktig position hos bönformade organ kan också ärftas av barnet. Njurdystopi kan vara antingen ensidig eller bilateral. Den felaktiga positionen hos båda njurarna är ett ganska sällsynt fenomen. I de flesta fall påverkar genetisk störning rätt parat organ (mer än 58% av patologierna). Anomali hos vänster njure finns nästan 2 gånger mindre (hos 33% av patienterna). Ett skifte i båda njurarna är extremt sällsynt (hos 8,5% av patienterna).

Det finns flera typer av dystopi, beroende på organets placering:

 • Pelvic dystopi av njurarna. Det är cirka 21% av alla fall av anomali. Ett organ som är förskjutet till bäckenområdet finns hos kvinnor mellan livmodern och ändtarmen. Hos hanen ligger njurarna mellan blåsan och ändtarmen. En urinledare med liknande anomali är kortare än vanligt. Hos kvinnor som har gått i reproduktiv ålder kan dystopi av denna art förväxlas med en ektopisk graviditet;
 • Ileum. Incidensen av avvikelser är ca 12%. Orgeln själv är belägen i iliac fossa. Samtidigt avlägsnas ett betydande antal överskottskärl från artären. Under diagnosen förväxlas njurarnas förskjutning i iliacområdet ofta med en cyste eller annan neoplasma;
 • Njurarnas lymbar dystopi. Denna avvikelse diagnostiseras i ca 67% av fallen. Orgelbäcken är belägen mot bukhinnan och dess kärl ligger i nivå med den 2-3: e ländryggkotan. Det böneformade organet i detta fall är förskjutet under det korrekta anatomiska läget och, vid palpation, liknar en tumör lokaliserad i hypokondriumet;
 • Subdiaphragmatic eller thoracic. Det böneformade organet är lokaliserat i denna sjukdom mycket högre från det normala läget. Njurarna kan hittas mot membranet, och dess kärl avgrenas i den 12: e bröstkotan. Patologi är ganska sällsynt (endast 2% av alla fall av sjukdomen). Ofta tas subdiaphragmatisk förskjutning för pleurisy, en malign process i lungorna eller en cyste.

En rotations- eller tvärgenetisk anomali karakteriseras av en kors-tvärorganförskjutning. I händelse av en sådan avvikelse kan båda knopparna vara på samma sida och funktion som helhet. Hos patienter med rotationsförskjutning hos orgeln kan ungdomar i ungdomar uppstå komplikationer som njursvikt och arteriell hypertension.

Har patologi symptom?

Anatomiska egenskaper hos njursdystopi bestämmer den kliniska bilden av sjukdomen. De mest uttalade symtomen som är karakteristiska för njurens iliacförskjutning. På grund av det faktum att ett onormalt placerat organ utövar tryck på närliggande organ samt påverkar blodkärlen och nervändarna uppstår följande symtom:

 • dyspeptiska störningar;
 • epigastrisk obehag
 • flatulens;
 • dysfunktion i urinvägarna.

Om det fördrivna organet befinner sig i bäckenet, noterar patienterna smutsiga känslor. Människor som lider av bäckendystopi klagar ofta på smärta i rektalområdet. Hos kvinnor uttrycks sådana manifestationer av algodysmenorré och toxicos (hos gravida kvinnor). Kliniska manifestationer av förskjutningen av njuren i bäckenet liknar symptomen på akut kirurgiska sjukdomar. När man uttrycker tryck på rektum och blåsan klagar patienterna av förstoppning och problem med urinering.

Den böneformade organs subdiaphragmatiska läge följs ofta av smärtsamma känslor i bröstkorgen, vilket ökar efter att ha ätit. Denna form av patologi kombineras i många fall med diafragmatisk bråck (medfödd).

Ländringsorganet sällan åtföljs av några symtom. De flesta patienter beskriver dem som svaga anfall av smärtor i ryggen.

Olika sjukdomar är mer benägna att påverka dystopiska njurar än friska. Hos patienter med en genetisk abnormitet detekteras ofta nefrolitias, tuberkulos, hydronephrosis och en inflammatorisk process av bakteriell etiologi.

Diagnos av utvecklingshinder

Identifiera förskjutningen av njuren i ileal eller ländryggsregionen är lätt. Den onormala positionen av kroppen känns på palpation av den främre bukväggen. Pelvisk dystopi hos kvinnor upptäcks under gynekologisk undersökning. Män visar rektal undersökning.

Att identifiera bröstkorgstypen av dystopi kan utföras med röntgen eller röntgenstråle. Nyran, lokaliserad på en ovanlig plats, definieras som en tät skugga av en rundad form, koncentrerad över membranet.

Visualiseringsmetoder som används för att upptäcka ett förskjutet organ:

 • ultrasonografi;
 • scintigrafi;
 • magnetisk resonansavbildning;
 • MSCT;
 • urografi (både retrograd och excretory);
 • Angiografi.

Det är möjligt att avslöja medfödd anomali hos barn med hjälp av en urolog undersökning och en ultraljudsskanning.

Behövs kirurgi alltid?

Behovet av kirurgiskt ingrepp beror inte på typen och graden av förskjutning av den drabbade njuren. Åtgärden för att återföra orgeln till rätt plats är svårare (på grund av närvaron av små njurkärl) och utförs endast om den fördrivna nuren utövar stort tryck på närliggande organ. En indikation på kirurgins intervention är skada på det böna-formade organet självt på grund av nedsatt cirkulation.

Bara med njurens slutliga nekros med hjälp av nephrectomy - det här är en radikal metod, vilket innebär att det är fullständigt avlägsnande. Före operationen måste specialisten bestämma närvaron och placeringen av parets andra organ, eftersom risken för frånvaro av den andra njuren med den befintliga medfödda anomali ökar avsevärt.

I många fall finns dystopi under patientens besök till doktorn med klagomål om inflammation i det urogenitala systemet. I detta fall föreskrivs patienten en konservativ behandling som syftar till förstörelsen av den infektiösa patogenen. Bland de för närvarande populära drogerna kan noteras: Furamag, Ciprofloxacin och andra läkemedel.

Livsstil och bantning

En patient som har genomgått kirurgisk eller konservativ behandling av njursdystopi bör byta till en speciell diet. Patient rekommenderas tabell nummer 7, vilket innebär en strikt begränsning av alkohol, stekt mat, rökt produkter och olika extrakt. Nutrition enligt Pevzner måste följas inte bara efter behandling, utan också under resten av sitt liv.

Drickregimen hos en person med dystopi har också sina egna egenskaper. Mineralvatten bör inte förbrukas i obegränsade mängder, eftersom mineralämnena som finns i den kan utgöra grunden för bildandet av njursten och sand.

Om den böneformade organs felaktiga position diagnostiseras blir angina en extremt farlig sjukdom. Inflammation av tonsillerna orsakar hemolytisk streptokocker, vilket har en negativ inverkan på njurefunktionen. En person som har en genetisk abnormitet måste vara uppmärksam på sin hälsa och inte tillåta hypotermi.

Eventuella komplikationer

De oförutsedda följderna av njurdystopi konfronteras mestadels av personer som föredrar traditionella behandlingsmetoder. Förskjutningen av kroppen är inte alltid möjlig att upptäcka även med hjälp av moderna ultraljudsmaskiner. Traditionella läkarna har inte modern diagnostisk utrustning och tillräcklig kunskap, därför är de i stället för inflammation i ett felaktigt placerat organ som tas för behandling av en annan självdiagnostiserad diagnos. Som ett resultat försämras patientens tillstånd, eftersom huvudorsaken till dålig hälsa fortsätter att utvecklas.

En annan komplikation av patologi är den mekaniska effekten av det förskjutna organet på andra. Till exempel, om en kvinna har bekkendystopi hos höger njure, kan trycket appliceras på livmodern. Under inflytande av ett organ som inte finns i sin plats, kan venösa kärl, nervnoder och stora artärer hittas. Sådana fall anses vara de farligaste. Med en sådan effekt kan neurologiska symtom uppstå, till exempel försämrad känslighet i vissa delar av kroppen, liksom deras trofiska förändringar (dåligt hudförhållande, håravfall etc.).

Sammanfattning av

Folk som har en genetisk störning måste regelbundet besöka urologen. Den ytterligare prognosen beror på förekomsten av komplikationer (till exempel pyelonefrit eller tumörer).

Om en patient diagnostiseras med en medfödd abnormitet, till exempel bäckendystopi hos vänster njure, är hon inte förbjuden att bli gravid, men under bearbetningsförloppet kan det finnas allvarliga komplikationer. Organs felaktiga placering kan orsaka fostrets död, så en kvinna bör så tidigt som möjligt registreras hos urologen och obstetrikern-gynekologen.