logo

Njurcancerstadiet 1 hur många lever efter operationen

Njurarna är det organ där blodet filtreras och urinen utsöndras av vätskan som inte behövs av en man. Hos människor är de två och de ligger bakom bukorganen på båda sidor av ryggraden.

Behandlingsregimen för njurecancer beror på typen av neoplasma. Oftast påverkar sjukdomen de celler som foder njurtubulerna (mikrorör i vilka blodet filtreras). Denna typ av tumör kallas njurcell.

Mycket mindre vanliga foci av tumörtillväxt i njurskyddet och urinledaren. Njurbäckenet är ett hålrum där urin samlas upp. Efter att de är fyllda kommer urinen in i urinledaren - röret som förbinder orgeln med blåsan. Denna operationsprincip leder till det faktum att cellerna i bäckens och ureterns inre skal kunna ändra storlek (sträcka och krympa). Därför kallas de övergångsepitelet, och denna form kallas övergångscellcancer.

Sjukdomen finns ibland hos unga barn. Sådana tumörer kallas nefroblastom eller Wilms tumörer.

Orsaker och riskfaktorer

De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är:

 • genetisk predisposition (Hippel - Lindau sjukdom, etc.);
 • avancerad ålder;
 • rökning;
 • fetma;
 • högt blodtryck (hypertoni);
 • användningen av långvarig dialys vid behandling av kroniskt njursvikt;
 • missbruk av smärtstillande medel (fenacetin, aspirin, ibuprofen, etc.), några andra läkemedel (cyklofosfamid);
 • kontakt med karcinogener i produktionen (industriella färgämnen, gummi, plast, aluminium, bekämpningsmedel, etc.).

Steg av njurcancer

1 msk. Tumörens storlek till 7 mm sträcker sig inte bortom kroppen. Prognosen är positiv, de flesta patienterna har stabil remission.

2 msk. Storleken på lesionen är större än 7 mm, men lymfkörtlarna påverkas inte heller. Prognosen är gynnsam.

3 msk. Tumören detekteras dessutom i åtminstone en lymfkörtel. På detta stadium kan sjukdomen påverka de stora blodkärlen inuti och utanför orgeln och sprida sig runt i fettvävnaden. Prognosen beror på typen av cancer och graden av skador på lymfsystemet och görs individuellt.

4 msk. Sjukdomen sprider sig bortom fettvävnaden, det finns flera lesioner av lymfkörtlarna, metastaser finns i binjurarna, tarmarna, bukspottkörteln, leveren, lungorna och benen. Trots den ogynnsamma prognosen är det i vissa fall möjligt att uppnå stabil remission. Det finns alltid chanser att återhämta sig.

Njurcancerbehandlingar

Den huvudsakliga metoden för behandling för 1-2 msk. - operation. Dess egenskaper bestäms av typen av neoplasma och patientens tillstånd.

Klassisk operation med direkt åtkomst:

Delvis nefrektomi är en resektion av njuren för cancer i stadium 1, under vilken excision av cancer utförs tillsammans med en del av de omgivande vävnaderna. Det utförs hos patienter med små formationer (mindre än 4 cm) eller hos de patienter som inte visar fullständigt avlägsnande.

Komplett nefrektomi, som tar bort hela orgeln.

Nephroreectomy är en operation för att avlägsna en njure med en tumör tillsammans med urinledaren, ibland med en del av urinblåsan och lymfkörtlarna (huvudmetoden vid övergångscellstyp av cancer).

Segmental uretrektomi, i vilken del av urinledaren avlägsnas med cancer. Denna metod väljs med en liten storlek av lesionen och dess plats närmare blåsan. Beroende på metoden för klassisk intervention, gör kirurgen 2 stora snitt: på magen och på baksidan, på sidan och på ryggen, på bröstet och på buken.

Laparoskopi (begränsad åtkomstkirurgi). Det utförs med hjälp av ett laparoskop. Detta gör flera små snitt, vilket minskar risken för infektion och hastighetsläkning.

Endoskopisk kirurgi. Ett organskyddsförfarande för att avlägsna en liten massa i njurarna eller urinledaren med ett endoskop, som bedövas i kroppen genom ett litet snitt. Operationen utförs under kontroll av ultraljud eller CT. Resektion av njurarna på detta sätt utförs sällan och uteslutande vid fall 1-cancer på grund av den höga risken att sjukdomen återkommer.

Ibland krävs kemoterapi eller strålbehandling efter operationen.

Radikal behandling av njurecancer utan operation:

 • Radiosurgical metod. Blodlös fjärrförstöring av en tumör med hjälp av en cyberknife robotinstallation. Död av cancerceller uppträder under effekten av höga doser av strålning. Den exceptionella noggrannheten i metoden möjliggör att minimera strålningseffekten på den friska vävnaden. Resultatet av cyberknivsterapi är jämförbart med resultatet av en konventionell operation eller avlägsnande av en njurtumör med minimalt invasiva metoder (laparoskopi, endoskopisk kirurgi). Samtidigt upplever patienten inte något besvär under behandlingen, utan behöver anestesi och kan tömmas hem omedelbart efter behandlingen. Den enda begränsningen att använda metoden är fokusens storlek mer än 6 cm.
 • Destruktion med laser. En annan metod för radikal terapi i de tidiga stadierna. Det används sällan på grund av den höga risken för återfall.
 • Frysförstöring (cryoablation) eller uppvärmning (radiofrekvensablation). Vid användning av dessa metoder levereras kväveoxider eller högfrekventa strömmar till neoplasmen genom särskilda nålar. Procedurer utförs under lokalbedövning och röntgenkontroll. Används sällan på grund av sannolikheten för återkomsten av sjukdomen.

Vid steg 3 utförs en komplex terapi med användning av olika metoder:

 • kirurgi och kemoterapi
 • kirurgi, kemoterapi och strålbehandling.

Före operationen kan blodtillförseln till tumören blockeras för att minska dess storlek.

Kemoterapi för njurecancer innehåller vanligtvis receptet på ett komplex av droger:

 • HZ - gemcitabin och cisplatin.
 • GemCarbo - gemcitabin och karboplatin.
 • MVAC - Metotrexat, Vinblastin, Doxorubicin och Cisplatin.

I sällsynta fall sätts kemoterapeutiska läkemedel genom en sond direkt i urinledaren (regional kemoterapi). Denna metod kan väljas som ett alternativ till operationen.

Parallellt med kemoterapi vid behandling av patienter med njurcancer kan immunterapi (interleukin-2 eller interferon-alfa) och / eller målbehandling (sorafenib (Nexavar), sunitinib (Sutent), temsirolimus (Torisel) och everolimus (Afinitor) förskrivas., bevacizumab (Avastin), pazopanib (Votrient) eller axitinib (Inlyta)).

Valet av komplexa behandlingsmetoder vid stadium 4 bestäms beroende på patientens tillstånd, problemets natur och omfattning.

Effekter av terapi

Konsekvenserna av operation inkluderar risken för att utveckla sådana komplikationer som en reaktion på anestesi, smärta i det opererade området, blödning och infektion.

Kemoterapi kan orsaka frossa, feber, illamående, kräkningar och aptitlöshet.

Biverkningar av riktade terapi inkluderar möjligheten till utslag, diarré och trötthet.

I samband med strålbehandling kan märkas svaghet, trötthet, hudrödhet.

Återhämtning efter behandling

Efter urladdning från sjukhuset kommer du att vara under överinseende av läkare. Under det första året utförs vanligtvis examina och undersökningar var tredje månad, under andra och tredje året - var sjätte månad. Efter detta - varje år. Under återhämtningsprocessen är det mycket viktigt att äta ordentligt och följa den dos som rekommenderas av läkaren.

Hur många människor bor i stadium 1 njurcancer?

Njurcancer är en malign organstumör som dödar 100 000 människor varje år runt om i världen. Enligt statistiken ökar dessutom antalet sjukdomar. Med processen köra, är risken att bota förblir försumbar.

Vad är prognosen för njurcancer stadium 1 återhämtning? Hur upptäcker du sjukdomen i tid? Vad är behandlingen?

Klinisk bild

I början har tumören en liten storlek. Diametern är mindre än 7 cm, och de maligna cellerna är uteslutande inuti det drabbade organet. På detta stadium har cancer inte tid att sprida sig till lymfkörtlarna och andra inre organ, det finns ingen metastasering.

Njurcancer är en sjukdom som utvecklas långsamt. Därför kan den första etappen vara ganska lång, vilket ger möjlighet till tidig diagnos.

symptom

Vid stadium 1 fortsätter njurens onkologi utan specifika tecken. Därför söker folk inte medicinsk hjälp, och när de fortfarande lär sig om njurcancer, blir prognosen ofta ogynnsam.

I de flesta fall diagnostiseras sjukdomen helt slumpmässigt - till exempel när en ultraljudssökning i buken utförs som en del av en rutinmedicinsk undersökning eller behandling av en annan sjukdom. Ibland kommer patienterna dock medvetet till läkaren och klagar över de symptom som orsakar cancer. De är lätta att ta fram för att manifestera andra, mindre allvarliga sjukdomar. Därför försumma inte den regelbundna fysiska undersökningen.

Njur- och extrarenala tecken särskiljs genom vilken njursjukdom kan misstänkas. Njurfunktionerna är förknippade med tillväxten av en neoplasma eller med dess massa, som börjar lägga på organet, bland annat:

 • smärt syndrom;
 • Förekomsten av blod i urinen;
 • tumören är palpabel.

Sårhet observeras i nedre delen av ryggen eller buken hos den drabbade orgeln. Naturen hos sådana smärtor är värkande, konstant, och deras intensitet ökar när tumören växer. Detta förklaras av det faktum att när en stor storlek uppnås pressar bildningen njurarna och spirer senare till närmaste organ och vävnader.

Hematuri eller blod i urinen framträder på grund av att den ökande bildningen i njurarna börjar förstöra små blodkärl. Blod tilldelas ständigt eller inte, i det här fallet är inte av grundläggande betydelse. Det händer att blodproppar kommer ut ur urinen - detta är ett farligt symptom eftersom det finns risk för obstruktion av urinledaren, vilket kommer att resultera i ett brott mot urinflödet från den drabbade njuren och svår smärta i buken och ryggen.

Endast en femtedel av patienterna känner tumören, och även om de har en mager kroppsbyggnad, och själva bildningen redan har ökat märkbart.

Extrarenal tecken på njurecancer orsakas av påverkan av det drabbade organet på hela kroppen eller utseendet av komplikationer. I denna grupp av symtom utmärks följande:

 • ökad kroppstemperatur;
 • generell sjukdom
 • letargi;
 • aptitlöshet;
 • dramatisk viktminskning
 • högt blodtryck.

Det faktum att patienten inte har någon aptit och han snabbt förlorar vikt beror på förgiftning av kroppen.

Allvarlig smärta, mycket högt blodtryck och förekomsten av andra uttalade symtom indikerar alltid en försummad sjukdom. Vid kontakt med en medicinsk institution med den första upptäckten av eventuella varningsskyltar kan onkologi diagnostiseras i ett tidigt skede, vilket förbättrar prognosen för botemedel avsevärt.

skäl

Ett otvetydigt svar på frågan om varför njurecancer uppstår, ger medicin inte. Det finns dock flera hypoteser enligt vilka följande faktorer kan leda till onkologi:

 • DNA-cellmutation under verkan av joniserad strålning;
 • mutagena virus;
 • genetisk predisposition;
 • kronisk toxinförgiftning;
 • patologier i immunsystemet;
 • återkommande skador som inte har behandlats.

behandlingsmetoder

Vid stadium 1 av njurecancer utförs behandlingen både helt och individuellt. Beroende på patientens ålder och allmänna tillstånd, förekomsten av kontraindikationer. Det finns två resultat av terapi: bevarande av det drabbade organet eller avlägsnandet av det.

Befintliga behandlingar för njurecancer inkluderar:

 • nefrektomi (njureavlägsnande);
 • organhushållningsoperationer;
 • strålbehandling
 • cyberkniv;
 • väntetaktik.

Den mest effektiva behandlingen vid behandling av njurecancer anses vara radikal nefrektomi eller fullständig amputation av det drabbade organet, inklusive lymfkörtlar i närheten, fiber och ibland även binjurarna. Vid cancerens stadium 1, då storleken på den maligna bildningen inte överstiger 7 cm, genomförs en ofullständig resektion med partiell bevarande av organets funktioner. Om operationen utförs med en traditionell metod, görs ett stort kirurgiskt snitt. Laparoskopi inbegriper också användningen av specialverktyg som sätts in i bukhålan genom miniatyrinsnitt av upp till 2 cm vardera. Denna metod medför färre komplikationer, och patientens återhämtningsprocess är mycket snabbare.

En mindre traumatisk metod för behandling av njurecancer är icke-kirurgisk - cryoablation, under vilken kryoprober injiceras i tumören. Tumören fryses och tinas, vilket i sin tur orsakar dödsfall av maligna celler.

Även i de tidiga stadierna av njurecancer, när tumören inte överstiger 5 cm, genomgår patienter strålbehandling. Som en följd av förfarandet minskar 80% av smärtsyndromet och minskar blödningen.

Den mest moderna behandlingsmetoden är cyberknife, uppfunnad av fysikern Adler 1993. Principen för proceduren är att bestråla en tumör med en linjär accelerator, som är installerad på en robotarm och drivs av datornavigationsprogram. Cyberkniven är mycket noggrann, dess fel är bara 1 mm, medan det finns 1 400 ställen i acceleratorn. Allt detta helt eliminerar bestrålning av kritiska strukturer.

Hela processen med behandling med en cyberkniv tar 2 dagar, varaktigheten av ett förfarande är 1 timme. En vecka före operationen etableras specialmärken i perirenfibern eller i själva tumören. Effektiviteten av behandlingen är mycket hög och bioekvivalenta doser vid användning av en cyberkniv är signifikant lägre än de som krävs för att utföra strålning på traditionellt sätt. Överlevnadsstatistik har emellertid ännu inte bildats, eftersom denna behandlingsmetod används inte så länge sedan.

Eftersom njurens onkologi är benägen för spontan remission, men i ganska sällsynta fall används vänt taktik ibland. I de flesta patienter är sjukdomen stabil och långsam, och hos en tiondel av dem börjar cancerutvecklingen bara ett år efter detektering av metastaser. I detta avseende, i avsaknad av allvarliga manifestationer av patienten som regelbundet undersöktes. Endast när de första symptomen upptäcks, startas lämplig behandling.

Således finns det många metoder för eliminering av njurecancer, och de visar hög effektivitet i de tidiga stadierna av sjukdomen.

utsikterna

Det är viktigt att förstå att en malign tumör är väldigt tålamod, men samtidigt är den ganska ömtålig, därför är det i den första etappen av sjukdomen en stor sannolikhet för dess förstörelse. Det är omöjligt att på förhand ge ett tillförlitligt svar på frågan vilken behandling som ska fungera, men en behandlingskurs måste alltid väljas av en kvalificerad onkolog, och endast han kommer att kunna förutsäga sjukdomsutfallet.

Sen diagnostik och behandling av njurecancer kan kosta en patient ett liv, eftersom cancerceller snabbt växer och de organ där de dyker upp upphör sedan att fungera.

Detta är det största hotet mot cancer. Tumören i sig leder inte till tragiska konsekvenser - detta underlättas av multiplikationen av cancerceller, som gradvis orsakar misslyckandet av vitala organ och hela organismens död.

Den tidigare njurcancer diagnostiseras och behandlingen börjar, desto bättre är prognosen för patienten. Så om sjukdomen detekteras i steg 4, så har personen nästan ingen chans att bota, detta fall erkänner läkare genast hopplöshet. Vid diagnosering av njurcancer i fas 1 observeras emellertid ett gynnsamt resultat av sjukdomen hos 98% av alla patienter.

Livets prognos med njurcancer 1: a st.

Om du har njurcancer stadium 1 - Förtvivla inte! Moderna mediciner är på hög nivå, men det finns sjukdomar som det ännu inte kan förhindra - canceriga njurtumörer.

Varje cell i kroppen har DNA som är ansvarig för tillväxten och uppdelningen av denna cell. I normalt driftläge sker tillväxt endast vid en viss tidpunkt.

Men om en cell misslyckas på grund av lokala orsaker börjar cellen växa onormalt snabbt. Dessutom sker sådana förändringar endast i en cell utan att påverka alla andra. Men den hastighet med vilken den drabbade cellen växer är tre gånger snabbare än normal tillväxt. En sådan cell kallas en cancer. Och det är den främsta källan till bildandet av en cancer.

[tips] Separerat från modercellen, en cancercell, kan påverka nästan alla vävnader och system i kroppen. Det använder hela biologiska resursen som nås - syre, lymf, element i kosten. Denna princip för existens används faktiskt av många parasiter. De går in i sina offerers kropp och utövar sina försörjningsförhållanden där. Använd kroppen som dess livsmiljö och förstör den med det. Så med cancer. Snabba utvecklingsproblem förstör cancerceller bokstavligen friska celler som är nära dem. [/ Tips]

Smärtan hos en växande cancer är förståelig. Den växer och komprimerar med sin volym de närliggande vävnaderna och nervfibrerna i dem. Härav känner patienterna en otrolig och ibland helt enkelt helvete.

En cancerous tumör är utan tvekan väldigt tålamod. Men hon är också ömtålig. För sjukdomsförloppet är det emellertid bara en försämring, eftersom blodet tårar av bitar av en cancerous tumör i mitten och sena skeden av sjukdomen och bär den genom blodbanan i kroppen. Dessa stycken visas inte längre på något sätt. De håller sig mer benägna i den här kroppen. Oftast stannar de i organ som är väl försedda med blod. Det här är lever, benmärg, lungor, mjälte, tarmar, mage.

Prognos för njurcancer

Snabbväxande malign vävnad leder till det faktum att de organ där de är belägna, gradvis vägrar. Detta är hela risken för cancer. Faktum är att själva närvaron av en tumör inte leder till sådana konsekvenser. Men maligna tumörer genom deras snabba tillväxt och spridning till andra organ avaktiverar dem och provar hela organismens död.

Orsakerna till njurecancer, som alla andra cancerformer, har inte blivit exakt etablerade. Även om denna sjukdoms historia börjar med den gamla romerska medicinen. Det var där att patienten först diagnostiserades med cancer. Självklart började studien av denna tumör med ytliga vävnader och genitala organ, det vill säga med vad som kunde ses utan att tillgripa operation. Själva namnet "cancer" fick sjukdomen under samma period på grund av likheten hos sladdar som den bildar i sarkomens mjuka vävnader, med klor av cancer.

Orsaker till njurecancer

För närvarande har sjukdomen studerats i stor utsträckning. Men den otvetydiga orsaken till dess förekomst kan inte argumenteras för hundra procent, ingen av de befintliga teorierna.

 1. En malign tumör orsakar joniserad strålning, vilket förstör strukturen hos cellens DNA. Celler med skadat DNA är antingen helt förstörda eller muterade.
 2. Det finns ett antal virus som har mutagen potential. Och infektionen av sådana virus leder också till mutationer av den cellulära vävnaden. Detta är i grunden inte cancer, men dess bakgrund.
 3. Maligna tumörer har en ärftlig egenskap. Detta innebär att om en person är relaterad till blod i en cancerpatient så är sannolikheten att han också blir sjuk, mycket hög.
 4. Förutsättningarna för en malign tumör är kronisk förgiftning av giftiga ämnen från miljön.
 5. Patologiska abnormiteter i immunsystemet.
 6. Skador som upprepades mer än en gång, som inte behandlades alls eller inte fullbordade återhämtningen.

Steg 1 njurcancer - prognos

Var och en av de ovanstående fakta har sina anhängare och dess motståndare. Bevis, såväl som och förnekanden, mycket. Därför är orsakerna inte helt tydliga. Men konsekvenserna är naturligtvis tragiska. Även om njurcancer är steg 1 är det mycket svårt att göra en prognos utan att en onkolog deltar. Och om du försenar med diagnosförklaringen, då är uttrycket "försenad död som" i en sådan situation särskilt relevant.

Uttrycka självständigt att en malign tumör bildades i kroppen är nästan omöjlig. När allt kommer omkring, överskrider den ofta inte den lilla ärten. Forskning av en röntgen- eller magnetisk resonanstomografi kan berätta om dess närvaro.

Namnlösa är tidig diagnos av en malign tumör nyckeln till produktiv behandling. Därför, ju snabbare tumören detekteras, desto högre är patientens livskänslor. Exempelvis erkänner njurcancerstadiet 4 genast ett hopplöst fall. Och om prognosen för njurcancer stadium 1 är ganska bra, ger behandling resultat i 98 fall av 100.

Njurcancer: förutsägelser efter borttagning

Njurcancer är en allvarlig patologi, varefter prognosen kan variera beroende på många faktorer.

Därför kan ingen läkare omedelbart svara på frågan om hur mycket de lever efter operationen. Det är mycket viktigt hur snabbt patologin ska detekteras, hur korrekt och när och hur behandlingen startas. En del optimism tyder på att njurarna är ett parat organ. Om en njur är påverkad kan den därför avlägsnas i tid och kroppen kommer att fungera bra med en njure om du skyddar din hälsa. Huvudfaktorerna som påverkar överlevnaden hos personer med en malign njurtumör är följande:

 • typ av tumör
 • stadium av sjukdomsutveckling
 • medicinska kvalifikationer och korrekt behandling
 • patientens ålder, kroppens allmänna tillstånd etc.

En njurtumör upptäcks oftare hos män efter 70 år, men män är i riskzonen sedan 55 år. Kvinnor interfererar inte i tid för att passera undersökningen, eftersom, även i mindre utsträckning, men de är utsatta för sådan patologi.

Det finns många faktorer som kan öka risken för att utveckla onkologi - övervikt, dåliga vanor, ärftlighet, skador, högt blodtryck, diabetes, cyste i njurarna etc.

Med tanke på dessa faktorer blir det klart vem som är i fara och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas för att minska risken för cancer.

Typer av cancer tumörer

Läkare särskiljer flera typer av njurecancer, och i varje fall är särdragen hos sjukdomen och prognosen olika. De vanligaste typerna av tumör:

 • Njurcellcarcinom är den vanligaste typen av tumör som utvecklas på cellulär nivå i små rör. I medicinska läroböcker kallas denna tumör hypernefroma;
 • klar cell / hyper-nefroid cancer, även kallad Gravitz tumör. Tumören bildas från epitel av njurens parenchyma, kan nå olika storlekar. Vid början av bildningen omges tumören av en fibrös kapsel som separerar den från friska leverceller;
 • övergångscelltumör. Formas från rörens vävnader och förbinder njurarna med blåsan. Denna typ av cancer kan detekteras i urinblåsan och urinblåsan;
 • Wilms tumör utvecklas hos barn i njurens parenchyma från transformerade metanephros celler.

Förutom typen av tumör påverkas prognosen för njurecancer av sjukdomsfasen. Det är det stadium av cancer som kommer att påverka hur patienten kommer att drabbas av borttagning av njuren under cancer och hur länge den kan överleva. De mest negativa förutsägelserna är för de patienter som genomgått njureoperation efter stadium 4 cancer. Detta är dock inte en mening.

Studier av amerikanska forskare visade att över 100 000 patienter efter operationen kunde korsa linjen om 5 år och fortsätta.

Prognos beroende på njurcancerstadiet

Det finns 4 stadier av utveckling av cancer i njuren, som var och en kännetecknas av symtom och prognos. Nedan beskrivs dessa steg:

 1. I början av den kliniska bilden är inte märkbar, är cancer i njursteget 1 inte större än 2,5 cm i diameter. Palpation avslöjar inte en tumör eftersom den är gömd av en kapsel.
 2. Steg 2 njurcancer karakteriseras av långsam tumörtillväxt, men det finns inga uppenbara symptom. Om det i detta skede är att diagnostisera och detektera en tumör, kommer förutsägelserna att vara uppmuntrande. Du kan misstänka cancer för följande symtom: smärta vid lokalisering av njurarna, blodkroppar i urinen, tumörnollar vid palpation.
 3. Grad 3-cancer är följd av metastasering av tumören i binjurarna och andra organ som ligger i närheten - i närliggande lymfkörtlar, njurar, etc.
 4. När en njure med en tumör i stadium 4 detekteras kan läkaren inte göra löften, eftersom tumören växer snabbt, metastaserar till lungorna, leveren, tarmarna. I en sådan situation visas en brådskande borttagning av en njurtumör, en intensiv återhämtning efter operationen. Ibland kan metastaser inträffa efter 10 år.

Överlevnad i njurcancerstadiet 1 och 2

Om en person har det första skedet av sjukdomen, kommer prognosen att vara den mest optimistiska. Behandlingen av cancer i första etappen är nästan alltid framgångsrik om du passerar rätt ordinerad behandling. Tyvärr är det svårt att upptäcka en tumör i n glasögon i de första stadierna - sjukdomen är dold och ger inte ut någonting. Cancer går inte utöver gränserna för njuren, och cancerceller tränger fortfarande inte in i blodet. En tumör kan detekteras av en slump vid diagnos på grund av andra sjukdomar. Cirka 90% av patienterna förväntar sig en positiv prognos vid cancerfas 1, 81% av patienterna kan övervinna den femåriga överlevnadsgränsen. Minskningen i kursen beror på sen tillgång till läkare.

Den andra etappen av onkologi blir mer uttalad än den första, därför det detekteras oftare. Tidig diagnos påverkar prognosen direkt, särskilt efter borttagning av njurarna som drabbats av tumören. Statistiken indikerar 74% av fallen med fem års överlevnad.

Efter operationen behöver patienten vara uppmärksam på hälsan, att genomgå förebyggande undersökningar i tid - det finns risk för återfall efter flera år. Om du regelbundet ser en läkare finns det en chans att märka en komplikation i tid och genomgå behandling.

Hur länge gör njurcancer scen 3 och 4

Njurcancerstadiet 3 - En allvarlig patologi, med diagnosen redan hos 25% av patienterna visar metastaser i andra organ. Denna bild är lätt förklarad - i tidigare skeden är symtomen suddiga, och det är inte alltid patienten som tror att smärtsjukdomar kan signalera cancer. Trots detta utvecklas sjukdomen och steg 3 börjar, vid vilken förändringar i njurarna och andra organ är redan synliga, detekteras metastaser. Om tumören har börjat spridas i hela kroppen, för senare liv är det en ogynnsam prognos. Enligt statistiken förväntas 5 års överlevnad endast i 50% av fallen.

Till och med efter avlägsnande av njurar och intensiv rehabilitering är risken för återfall fortfarande mycket hög, de flesta av de tidigare opererade patienterna några månader efter operationen har metastaser. Därför lever många inte upp till 5 års tröskelvärde. Varken kemoterapi, strålning eller andra behandlingsmetoder kan förbättra denna statistik. Alla tekniker som används i medicin kan inte förstöra de cancerceller som har spridit sig mot benmärgssymtom, lymfsystemet. Noggranna uppgifter om hur många som framgångsrikt överlevt det tredje etappen av cancer och lever vidare - nej.

De allvarligaste konsekvenserna väntar patienter med njurecancer i steg 4. I detta fall penetrerar cancer djupt in i kroppen, sprider metastaser. Prognosen för 5-årig överlevnad blir endast positiv i 8% av fallen. I allmänhet syftar terapi till att lindra symtomen på sjukdomen, vilket verkar ganska starkt.

För att göra patientens liv mindre smärtsamt, använd traditionell medicin, strålning. Oavsett behandling påverkar den inte prognosen.

På detta stadium började relativt nyligen att tillämpa riktade terapi. Detta är en modern metod för behandling av onkologi, som introduceras i avancerade medicinska institutioner. Ett positivt resultat kan uppnås, men tyvärr, för en kort period - kan remission vara från ett par månader till 2 år. Därefter är tumören vanligtvis resistent mot läkemedel och behandlingen har inte längre någon effekt. Vid stadium 4 av njurecancer är det viktigt att upprätthålla en stabil inställning hos patienten, för att finna motivation för livet. Människor med en stor törst efter livet, som läkare säger, lever längre. Därför gör det inte ont för att lägga till en psykoterapeuts samråd med huvudterapin.

Njurborttagning i cancer

Terapi för njurecancer är en uppsättning aktiviteter, doktorn försöker olika metoder som skiljer sig åt i åtgärdsmetoderna och effekten, verkningsaktiviteten och biverkningarna. Det enda effektiva alternativet är excision av tumören. Kirurgisk ingrepp kan representera partiell eller fullständig resektion av orgeln. Laparaskopisk nefrektomi är en mild teknik som åtföljs av ett minimum av biverkningar. De med njurcancerprognos efter borttagning kan förbättras om en eller flera behandlingsmetoder används dessutom. Det här är följande procedurer:

 • hormonbehandling
 • exponering;
 • ta immunmodulatorer
 • selektiv destruktion av tumörceller;
 • kemoterapi.

I sig är kirurgi inte visat för alla patienter, om tumören redan är i steg 4. Ofta är patienterna ordinerad underhållsbehandling, fytoterapi kan användas. Folkrecept innehåller en rik lista över växter som kan lindra patientens tillstånd, sakta ner tumörtillväxten, förbättra immuniteten och reglera metabolismen.

Kirurgisk ingrepp indikeras för tumörstorlekar större än 7 cm, liksom risk för metastasering. Efter njurs borttagning förbättrar patientens tillstånd vanligen något. Den standardprognos som läkare ger är 5 år. Denna siffra används för statistik och prognoser. Operationen utförs i ett av två alternativ:

 1. Nephrectomy - tar bort hela njuren som påverkas av tumörcellerna.
 2. Resektion - endast en del av njuren avlägsnas, där cancern var lokaliserad.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vid något tillfälle av onkologisk tumör finns det inget behov av att ge upp sig. Det är bättre om sjukdomen detekteras tidigare, detta ökar avsevärt prognosen för behandling och överlevnad.

Människokroppen kan ganska gott existera med en njure, så borttagningen av en av de parade organen är inte en mening. Det viktigaste är att ha en positiv attityd, att vilja leva och följa alla rekommendationer från den behandlande läkaren.